תוכניות לימודים

מסלולי הלימוד
תואר ראשון (B.A)

1.     לוגיסטיקה- ע"ש משפחת לבנת (כולל תוכנית לימודים תוך כדי תעסוקה/שירות).

2.    ניהול טכנולוגיה


תואר שני (M.A)

1. ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה

2. מסלול ישיר לתואר שני בניהול לוגיסטיקה

3. ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה למנהלים

4. בריאות הציבור וניהול מערכות בריאות

5. ניהול תעשייתי

 

תואר שלישי (PH.D)

1.    ניהול לוגיסטיקה