תואר שלישי (PhD)

לימודי תואר שלישי

 

תוכנית הלימודים לתואר שלישי במחלקה, נפתחה בשנת תשס"ז, כיום ישנם שישה דוקטורנטים ומספרם צפוי לגדול בצורה משמעותית במהלך השנים הקרובות.
תוכנית לימודי התואר השלישי נועדה לתת מענה למחסור החריף במרצים וחוקרים בעלי תואר שלישי לצורך הרחבת והעמקת לימודי הלוגיסטיקה בישראל.
 

 

נוהל מסירת תזות ודיסטרציות לספרייה