שלחו לחבר

בריאות - סמסטר קיץ תשפ"א - מערכת שעות והוראות רישום

שלום רב,

סמסטר קיץ תשפ"א יחל ב-1.7.21 ויסתיים ב-30.9.21. 

מצ"ב הנחיות רישום לסמסטר הקיץ (תאריכים 13-15/6) הרישום מתחיל בשעה 10:00

להלן תאריכי המפגשים שיתקיימו בסמסטר הקיץ בקורס המתוקשב 55-605-03 שיטות וכלי ניהול מתקדמים:

2.7.21, יום ו' בין השעות 10:00-12:00

23.7.21, יום ו' בין השעות 10:00-12:00

13.8.21, יום ו' בין השעות 10:00-12:00

27.8.21, יום ו' בין השעות 8:00-10:00

מצ"ב סילבוס לקורס המתוקשב - שיטות וכלי ניהול מתקדמים

כל מנחה יעדכן את קבוצתו בעניין מועדי המפגשים בסמינריון.

הרישום לסמינריונים הוא בבחינת כל הקודם זוכה, מומלץ להקדים ולהירשם עם פתיחת הרישום.

המנחות בתכנית ניהול מערכות בריאות הן פרופ' טובה רוזנבלום ופרופ' רחלה מגנזי.

המנחים בתכנית ניהול מערכות בריאות במגמת בריאות הציבור הם פרופ' טובה רוזנבלום ופרופ' מיכה ברחנא.

מצ"ב סילבוס סמינריון

שם המנחה

נושאים לדוגמא

פרופ׳ מיכה ברחנא

הקצאת משאבים לאבחון וטיפול במחלות ממאירות

 

קבלת החלטות בניהול מערכות בריאות

פרופ' רחלי מגנזי

העצמת מטופלים

 

ניהול סיכונים

 

קידום מדיניות בריאות

פרופ' טובה רוזנבלום

שחיקה בעבודה

 

בטיחות בארגונים

 

קונפליקט עבודה-משפחה ומשפחה-עבודה

  עייפות

 

תאריך עדכון אחרון : 20/05/2021