שלחו לחבר

רשימת קורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול- כולל מיקום הקורס

מצורפת רשימת קורסי הקיץ של המחלקה לניהול - תואר ראשון.

הרשימה אינה סופית, וכן גם לוח הזמנים. 

את תאריכי הבחינות יש לבדוק במערכת האינ-בר.

בברכת קיץ טוב והצלחה בבחינות!

תאריך עדכון אחרון : 04/07/2021