שלחו לחבר

החלה ההרשמה למלגות לשנת הלימודים תשפ"ב

שלום רב

ההרשמה לבקשות מלגה לשנה"ל תשפ"ב לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון תיפתח ב-1.6.2021.

תהליך ההגשה יתבצע אך ורק דרך מערכת האינבר – הגשת בקשות – הגשת בקשות למלגה.

מועד אחרון להגשת בקשות 31.8.2021

מועד מאחרים – במהלך ספטמבר אוקטובר.

תאריך עדכון אחרון : 03/06/2021