שלחו לחבר

ניהול תעשייתי שנה"ל תשפ"ב - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד

שלום רב,

להלן פרטי מידע על התכנית ומסמכים חשובים:

1. מערכת שעות לשנה"ל תשפ"בהמערכת לא סופית וייתכנו בה שינויים.
ההרשמה לסמסטר קיץ תתבצע לקראת סמסטר קיץ. אנו נפרסם הודעה נפרדת בבא העת. כעת יש להירשם לסמסטרים א ו-ב בלבד.

2. דף הנחיות לרישום, יש לקרוא בעיון רב.
הרישום הנו אינטרנטי ומתבצע דרך מערכת אינ-בר (קישור מופיע בתוך דף ההנחיות). לאחר התשלום הראשון (מקדמה) במערכת אינ-בר יהא עליכם לערוך מערכת בתאריך 12/09/21 (חלון הזמן לרישום מופיע לכם במערכת אינ-בר במסך הראשי). שימו לב, הרישום לקורסי הבחירה הנו בבחינת כל הקודם זוכה ועל בסיס מקום פנוי.

3. ישנה חובת אנגלית לתואר שני והיא מפורטת בדף ההנחיות מסעיף 2. בנוסף להלן פרטים בנוגע לבחינת מיון ביחידה לאנגלית: https://efl.biu.ac.il/node/1963

4. חובת יהדות לתואר שני מפורטת בדף ההנחיות. יש להירשם גם לקורסי יהדות בזמן ההרשמה.

5. למחלקה אין ידע או הרשאה בנושא שכר הלימוד.
לשאלות בנוגע לשכ"ל יש לפנות למדור שכ"ל בלבד באמצעות טופס פניה למחלקת שכ"ל או בקבלת קהל בזום בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00.
לכניסה לזום בשעות קבלת קהל (בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון אין קבלת קהל).

6. מצ"ב קישור ללו"ז האקדמי של שנה"ל תשפ"ב (חגים, חופשות וכו'), שימו לב - הלו"ז של סמסטר הקיץ לא חופף ללו"ז של תכנית זו! מיד עם סיום סמסטר ב מתחיל סמסטר הקיץ. אנו נעדכן סמוך למועד תאריכים מדויקים. https://www.biu.ac.il/academic-year

7. במכתב הקבלה של חלקכם נכתב כי עליכם להציג מסמכים מקוריים כדי לעבור לסטטוס "מן המניין". 
את המסמכים המקוריים ניתן להמציא באחת מהדרכים הבאות:

א. באמצעות דוא"ל ma.office@biu.ac.il – הסטודנט יבקש ממוסד הלימודים בו נלמדו הלימודים הקודמים שישלחו את המסמכים החתומים ישירות לכתובת הדוא"ל של המדור לתואר שני  ma.office@biu.ac.il.

ב. הסטודנט יציג בפני המדור לתואר שני את המסמכים המקוריים בצירוף צילום של המסמכים. המסמכים המקוריים יוחזרו לסטודנט. יש לוודא כי המסמכים המוצגים הינם מקוריים ונושאים חתימה של בעל תפקיד במוסד הקודם וחותמת של המוסד הקודם.
המדור לתואר שני נמצא בבנין 403 בקומת הכניסה. יש לברר מתי ניתן להגיע ולתאם הגעה מראש באמצעות טופס הפניה לוועדה לתואר שני.

ג. הסטודנט יניח את המסמכים הנדרשים בתיבת הדואר של המדור לתואר שני - בניין 403 קומת כניסה. לאחר מכן יש ליידע את המדור לתואר שני שהשארתם את המסמכים בתיבה באמצעות טופס פניה לוועדה לתואר שני. שימו לב - בבחירה באפשרות זו המסמכים המקוריים לא מוחזרים לסטודנט.

ד. הסטודנט ישלח את המסמכים ישירות למדור לתואר שני באמצעות טופס פניה לוועדה לתואר שני - אפשרי אך ורק אם הם חתומים דיגיטלית ע"י מוסד הלימודים הקודם.

לשאלות בנושא הצגת המסמכים המקוריים יש לפנות למדור לתואר שני בלבד באמצעות טופס פניה לוועדה לתואר שני.

לתשומת לבכם, מעתה ואילך יהא עליכם להתעדכן באופן שוטף בהודעות באתר המחלקה (כאן). זוהי חלק מחובתכם האקדמית כסטודנטים בתכנית.

בהצלחה רבה,

רונית maim@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 28/11/2021