שלחו לחבר

הנחיות לרישום קורסי קיץ תואר ראשון

לכל סטודנט יש חלון זמן לצורך רישום לקורסי קיץ במחלקה לניהול בלבד . חלון הזמן מופיע באינבר - יעוץ וירטואלי - חלונות זמן לרישום. 

הרישום לקורסי הקיץ של המחלקה ייערך בשבועיים הקרובים. 

מומלץ לבדוק כעת שאין חובות כספיים קודמים אשר עלולים למנוע רישום לקורסי קיץ. 

אופן הרישום לסטודנטים: 

הרישום לקורסים יתבצע ישירות ע"י הסטודנט דרך מערכת אינ-בר > יועץ וירטואלי > רישום לקורסים > מעבר לתשלום באשראי.

שימו לב,

  • לאחר ביצוע הרישום לקורסים יתעדכן לכל סטודנט מצב החשבון, יש לעבור לשלב התשלום עבור סמסטר הקיץ.
  • סטודנטים שלא יסדירו את התשלום במעמד הרישום - יימחקו הקורסים.
  • התשלום יתבצע בכרטיס אשראי.
  • שכר הלימוד עבור קורסי הקיץ אינו מוחזר לנרשמים המבטלים רישומם לקורסים.

* לידיעתכם – סטודנטים אשר לא סיימו לשלם את חובם על שנת הלימודים - חוב זה יתווסף לסכום התשלום של קורסי הקיץ.

סטודנטים בתוכניות "אורט": 

  • ביועץ הוירטואלי יש להיכנס ל"רישום לסל" ולבחור אחד משני הסלים שיש בו מקום לרישום. כל סל מכיל את כל הקורסים הנדרשים במחלקה בקיץ בתוכנית הלימודים. 
  • נא לא לפנות אם סל אחד מלא. מדובר באותה מסגרת ימים ושעות בשני הסלים. 
  • בבעיות מיוחדות - שאינם שיבוץ לסל ספציפי - נא לשלוח אימייל למחלקה, לא לפנות טלפונית. 

לתשומת ליבך! בחלון זמן זה לא ניתן יהיה להירשם לקורסי קיץ באנגלית, קורסים כלליים וקורסי קיץ ביהדות אלא לקורסי המחלקה בלבד. (רישום לקורסי קיץ באנגלית ובלימודי יסוד ביהדות יתקיים במועדים מאוחרים יותר כפי שיתפרסמו ע"י מדור תל"מ ו/או המחלקות הרלבנטיות)

רשימת קורסי הקיץ של המחלקה לניהול  תואר ראשון  מפורסמת בהודעה באתר המחלקה

תאריך עדכון אחרון : 02/06/2022