רשימת קורסים הנלמדים בתואר ראשון במתכונת משולבת-זום+פרונטאלי תשפ"ג.

שלום רב,

הנהלת המחלקה החליטה כי השנה, שנה"ל תשפ"ג, ילמדו מספר קורסים במתכונת משולבת של למידה בזום ופרונטאלי.

הלמידה בקורסים שנבחרו תתקיים שבוע בקמפוס ושבוע בזום. שימו לב כי השיעור הראשון בקורס הוא בקמפוס.

ההחלטה אילו קורסים ילמדו במתכונת זו היא של הנהלת המחלקה בלבד ולא ניתן לשנותה בשלב זה.

מצ"ב רשימת הקורסים בקבצים הבאים:

: קובץ 1-ימי רביעי

קובץ 2- ימי שלישי

בברכת שנה טובה ופוריה,

מזכירות התואר הראשון

תאריך עדכון אחרון : 28/02/2023