קול קורא למענקי השתתפות לסטודנטים בכנסים בינלאומיים ISTRC

מצ"ב קול קורא של המרכז הישראלי למחקר בתחבורה חכמה, למענקי השתתפות לסטודנטים בכנסים בינלאומיים.

הקול הקורא מיועד להשתתפות בכנסים שיחולו בין התאריכים : 1 במאי 2023  - 31 בינואר 2024

ניתן להגיש בקשות כבר כעת ולא יאוחר מיום 15.6.2023

למעוניינים, יש לפנות למר חיים אנקונה, מנהל מחלקת התקציבים באוניברסיטה במייל: haim.ancona@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 06/03/2023