הנחיות להגשת בקשות למלגה דרך מדור מלגות

 מצ"ב הנחיות להגשת בקשות למלגה דרך מדור מלגות.

 

תאריך עדכון אחרון : 24/05/2023