מתכונת למידה זום / פרונטאלי שנה"ל תשפ"ד תואר ראשון

שלום,

מצ"ב קובץ עם לו"ז של מתכונת הלמידה זום/פרונטלי בשנה"ל תשפ"ד לתואר ראשון בלבד.

בברכה,

מזכירות לתואר ראשון

תאריך עדכון אחרון : 03/09/2023