מתכונת למידה זום / פרונטאלי שנה"ל תשפ"ד תואר ראשון- מעודכן בעקבות המצב

שלום,

מצ"ב לו"ז של מתכונת הלמידה בסמסטר א' +ב' בימי שלישי ורביעי לפי ימים של למידה בקמפוס/בזום.

בברכה,

מזכירות לתואר ראשון

תאריך עדכון אחרון : 25/12/2023