גב' רונית פולק

גב'
יחידה מינהלית: 
תפקיד: 
פקס: 
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: