Announcements

Title Updated
מדור תמיכה / תוכנית חונכות - מודעת דרושים 26/03/2023 - 09:00
יריד קריירה ותעסוקה לסטודנטים ובוגרי אוניברסיטת בר-אילן, יום שני 29.5.23 08/03/2023 - 09:35
קול קורא למענקי השתתפות לסטודנטים בכנסים בינלאומיים ISTRC 06/03/2023 - 07:45
אפשרות למלגה 06/11/2022 - 12:39
הגשת בקשה לסיום תואר - דרך מערכת אינ-בר 26/10/2022 - 15:22
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה 21/09/2022 - 12:56
ניהול לוגיסטיקה שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:56