שלחו לחבר

סמסטר קיץ - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה

שלום רב,

סמסטר קיץ תשפ"ב יחל ב-30.6.22 ויסתיים ב-30.9.22.

בסמסטר הקיץ ישנו רישום ל-2 קורסי חובה: "ניהול התפעול בשרשרת הספקה" 55509 וקורס מתוקשב "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" 55605 + רישום לסמינריון למי שבמסלול ללא תזה.

הרישום יחל בתאריך 2/6/22 בשעה 10:00 ויסתיים בתאריך 9/6/22 (לא כולל שישי, שבת וחג: 3-5/6).

לאחר ביצוע הרישום לקורסים יתעדכן לכל סטודנט מצב החשבון, ויהיה עליכם לעבור לשלב התשלום עבור סמסטר הקיץ.
סטודנטים שלא יסדירו את התשלום במעמד הרישום - יימחקו הקורסים.
סטודנטים אשר לא סיימו לשלם את חובם על שנת הלימודים - חוב זה יתווסף לסכום התשלום של קורסי הקיץ.
לשאלות בנושא שכ"ל, יש לפנות למדור שכ"ל: https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/tuition/main

מצ"ב הנחיות רישום לסמסטר הקיץ יש לקרוא בעיון.

קורס חובה מתוקשב 55-605-04 שיטות וכלי ניהול מתקדמים

להלן תאריכי מפגשי החובה שיתקיימו בקורס המתוקשב:

8/7/22 יום ו' בין השעות 8:00-10:00

29/7/22, יום ו' בין השעות 10:00-12:00

12/8/22, יום ו' בין השעות 10:00-12:00

2/9/22, יום ו' בין השעות 10:00-12:00

מצ"ב סילבוס לקורס שיטות וכלי ניהול מתקדמים.

סמינריון (רק למי שבמסלול ללא תזה)

המנחים בסמינריון הם פרופ' קונסטנטין קוגן וד"ר מתן שנידרמן.

כל מנחה יעדכן את קבוצתו (באתר הקורס במודל) בעניין מועדי המפגשים בסמינריון.

הרישום לסמינריונים הוא בבחינת כל הקודם זוכה, ולכן מומלץ להקדים ולהירשם עם פתיחת הרישום.

שימו לב, סטודנטים שלמדו תואר ראשון במחלקה לניהול – אין להירשם לסמינריון עם אותו מנחה שהנחה אתכם בתואר הראשון. יש לבחור קבוצת סמינריון עם מנחה אחר/ת.

קיץ נעים!

אילנה

תאריך עדכון אחרון : 23/05/2022