הודעות לסטודנטים

כותרת עדכון אחרון
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה 21/09/2022 - 12:56
בחינת פטור מחלקתית באנגלית 2/10/22 20/09/2022 - 11:39
ניהול לוגיסטיקה שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:56
סמסטר קיץ - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה 16/06/2022 - 09:33