הודעות לסטודנטים

כותרת עדכון אחרון
סמסטר קיץ תשפ"ג - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה 28/05/2023 - 12:01
Introducing Yale's PhD Program in Operations 16/05/2023 - 08:33
אפשרות למלגה 06/11/2022 - 12:39
הגשת בקשה לסיום תואר - דרך מערכת אינ-בר 26/10/2022 - 15:22
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה 21/09/2022 - 12:56
ניהול לוגיסטיקה שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:56