Announcements

Title Updated
מדור תמיכה / תוכנית חונכות - מודעת דרושים 26/03/2023 - 09:00
יריד קריירה ותעסוקה לסטודנטים ובוגרי אוניברסיטת בר-אילן, יום שני 29.5.23 08/03/2023 - 09:35
קול קורא למענקי השתתפות לסטודנטים בכנסים בינלאומיים ISTRC 06/03/2023 - 07:45
דרושים חונכים בניהול טכנולוגיה 14/12/2022 - 13:57
אפשרות למלגה 06/11/2022 - 12:39
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה 21/09/2022 - 12:56