ניהול תעשייתי שנה"ל תשפ"ה - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד

שלום רב,

להלן פרטי מידע על התכנית ניהול תעשייתי ומסמכים חשובים:

1. מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ההמערכת לא סופית וייתכנו בה שינויים.
ההרשמה לסמסטר קיץ תתבצע לקראת סמסטר קיץ. אנו נפרסם הודעה נפרדת בבא העת. כעת יש להירשם לסמסטרים א וב בלבד.

2. דף הנחיות לרישום, יש לקרוא בעיון רב. 
הרישום הנו אינטרנטי ומתבצע דרך מערכת אינ-בר (קישור מופיע בתוך דף ההנחיות). לאחר התשלום הראשון (מקדמה) במערכת אינ-בר יהא עליכם לערוך מערכת בחודש ספטמבר הקרוב (חלון הזמן לרישום יופיע לכם בבא העת במערכת אינ-בר במסך הראשי).

3. חובת יהדות לתואר שני מפורטת בדף ההנחיות. יש להירשם גם לקורסי יהדות בזמן ההרשמה.

4. למחלקה אין ידע או הרשאה בנושא שכר הלימוד. לשאלות בנוגע לשכ"ל יש לפנות למדור שכ"ל בלבד.

5. מצ"ב קישור ללו"ז האקדמי של שנה"ל תשפ"ה (חגים, חופשות וכו'), שימו לב - הלו"ז של סמסטר הקיץ לא חופף ללו"ז של תכנית זו! מיד עם סיום סמסטר ב מתחיל סמסטר הקיץ. אנו נעדכן סמוך למועד תאריכים מדויקים.

7. במכתב הקבלה של חלקכם נכתב כי עליכם להציג מסמכים מקוריים כדי לעבור לסטטוס "מן המניין". את המסמכים המקוריים ניתן להמציא באחת מהדרכים המופיעות כאן (סעיפים 1 ו6 לא רלוונטיים). לשאלות בנושא הצגת המסמכים המקוריים יש לפנות לוועדה לתואר שני בלבד: ma.office@biu.ac.il

8. ימי חמישי הם פרונטליים בקמפוס. ימי שישי הם פעם בזום ופעם פרונטלי, לסירוגין. מצ"ב טבלת התאריכים.

לתשומת לבכם, מעתה ואילך יהא עליכם להתעדכן באופן שוטף בהודעות באתר המחלקה (כאן). זוהי חלק מחובתכם האקדמית כסטודנטים בתכנית.

בהצלחה רבה

מזכירות לתארים מתקדמים

מחלקה לניהול malm@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 11/07/2024