סמסטר קיץ - תשפ"ד ניהול תעשייתי

שלום רב,

סמסטר קיץ תשפ"ג יחל ב-1.8.24 ויסתיים ב-31.10.24.

בסמסטר הקיץ ישנו רישום לקורס חובה אחד בלבד והוא מתוקשב: "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" 55605

+ רישום לסמינריון למי שבמסלול ללא תזה.

הרישום יחל בתאריך 1.7.24 בשעה 9:00 ויסתיים בתאריך 4.7.24 בחצות .

מצ"ב תוכנית הלימודים לקיץ.

לאחר ביצוע הרישום לקורסים יתעדכן לכל סטודנט מצב החשבון, ויהיה עליכם לעבור לשלב התשלום עבור סמסטר הקיץ.
סטודנטים שלא יסדירו את התשלום במעמד הרישום - יימחקו הקורסים. 
התשלום יתבצע בכרטיס אשראי.
שכר הלימוד עבור קורסי הקיץ אינו מוחזר לנרשמים המבטלים רישומם לקורסים.
לידיעתכם, סטודנטים אשר לא סיימו לשלם את חובם על שנת הלימודים - חוב זה יתווסף לסכום התשלום של קורסי הקיץ.
לשאלות בנושא שכ"ל, יש לפנות למדור שכ"ל

מצ"ב הנחיות רישום לסמסטר הקיץ

קורס חובה מתוקשב 55-605 שיטות וכלי ניהול מתקדמים

להלן תאריכי מפגשי החובה שיתקיימו בזום בקורס המתוקשב:

1.8.24 יום ה' בין השעות 18:00-20:00

 30.8.24יום ו' בין השעות 10:00-12:00

27.9.24 יום ו' בין השעות 10:00-12:00

סילבוס הקורס 

בחינה מועד א בקורס הנ"ל מתוכננת לתאריך: 14.11.24 בשעה 16:00. ומועד ב 19.12.24 בשעה 16:00. לכשמועדים אלו יאושרו סופית הם יופיעו באינבר תחת "מועדי בחינות".

 

סמינריון (רק למי שבמסלול ללא תזה)

המנחים בסמינריון הם פרופ' יעל פרלמן ופרופ' אבי הרבון.

כל מנחה יעדכן את קבוצתו (באתר הקורס במודל) בעניין מועדי המפגשים בסמינריון.

הרישום לסמינריונים הוא בבחינת כל הקודם זוכה, ולכן מומלץ להקדים ולהירשם עם פתיחת הרישום.

שימו לב, סטודנטים שלמדו תואר ראשון במחלקה לניהול – אין להירשם לסמינריון עם אותו מנחה שהנחה אתכם בתואר הראשון. יש לבחור קבוצת סמינריון עם מנחה אחר/ת.

מצ"ב סילבוס הסמינריון.

קיץ נעים!

 

תאריך עדכון אחרון : 01/07/2024