הודעות לסטודנטים

כותרת עדכון אחרון
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה 21/09/2022 - 12:56
בחינת פטור מחלקתית באנגלית 2/10/22 20/09/2022 - 11:39
סמסטר קיץ תשפ"ב ניהול תעשייתי 02/06/2022 - 12:48
ניהול תעשייתי שנה"ל תשפ"ב - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 28/11/2021 - 08:25
הגשת בקשה לסיום תואר - דרך מערכת אינ-בר 28/11/2021 - 08:24