Announcements

Title Updated
שניפגש? מזמינים אתכם למפגשי ייעוץ בזום בימי שני. לפרטים והרשמה
סמסטר קיץ תשפ"ד - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה
סמסטר קיץ תשפ"ד - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה במגמת תפעול בתי חולים ושירותי בריאות
סמסטר קיץ תשפ"ד - לוג' למנהלים
סמסטר קיץ - תשפ"ד ניהול תעשייתי
סמסטר קיץ תשפ"ד - ניהול מערכות בריאות
מודעת דרושים
הזמנה להשתתפות ביריד הקריירה והתעסוקה לסטודנטים ובוגרי אוניברסיטת בר-אילן | יום שני 1.7.24
הצעת עבודה - ההצעה אינה באחריות המחלקה
ניהול לוגיסטיקה שנה"ל תשפ"ד - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד
לוגיסטיקה למנהלים שנה"ל תשפ"ד - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד
ניהול תעשייתי שנה"ל תשפ"ד - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד
ניהול מערכות בריאות שנה"ל תשפ"ד - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד
הגשת בקשה לסיום תואר - דרך מערכת אינ-בר
מודעת אבל - נעם שי הי"ד
הצעת עבודה במשטרה
חונכות סטודנטים בתמורה למלגה או שכר הולם- *לשכת דיקן הסטודנטים
דרושים חונכים בניהול טכנולוגיה
הרשמה לפרויקט חונכות במדור אקדמיה וקהילה
רשימת קורסי בחירה תואר ראשון תשפ"ג
הצעת עבודה תמיכה לוגיסטית
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה
רשימת קורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול - כולל מיקום