Announcements

Title Updated
דרושים חונכים בניהול טכנולוגיה 06/12/2022 - 10:34
מודעות דרושים - תעשייה אווירית 15/11/2022 - 10:30
אפשרות למלגה 06/11/2022 - 12:39
רשימת קורסי בחירה תואר ראשון תשפ"ג 30/10/2022 - 10:15
הגשת בקשה לסיום תואר - דרך מערכת אינ-בר 26/10/2022 - 15:22
רשימת קורסים הנלמדים בתואר ראשון במתכונת משולבת-זום+פרונטאלי תשפ"ג 20/10/2022 - 10:01
ניהול תעשייתי שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 19/10/2022 - 09:42
הצעת עבודה תמיכה לוגיסטית 18/10/2022 - 14:52
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה 21/09/2022 - 12:56
הצעת עבודה לסטודנטים 14/09/2022 - 13:50
ניהול מערכות בריאות שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:57
ניהול לוגיסטיקה שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:56
לוגיסטיקה למנהלים שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:55
הצעת עבודה לסטודנטים 17/08/2022 - 19:50
רשימת קורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול - כולל מיקום 14/07/2022 - 11:01
סמסטר קיץ תשפ"ב - לוג' למנהלים 14/06/2022 - 14:56