סמסטר קיץ תשפ"ג - ניהול בריאות

שלום רב,

סמסטר קיץ תשפ"ג יחל ב-7/7/23 ויסתיים ב-28/9/23.

בסמסטר הקיץ ישנו רישום לקורס חובה אחד בלבד והוא מתוקשב: "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" 55605 (2 ש"ש) +
רישום לסמינריון (4 ש"ש) למי שבמסלול ללא תזה.

הרישום יחל בתאריך 11/6/23 בשעה 10:00 ויסתיים בתאריך 20/6/23 בחצות (לא כולל שישי ושבת).

לאחר ביצוע הרישום לקורסים יתעדכן לכל סטודנט מצב החשבון, ויהיה עליכם לעבור לשלב התשלום עבור סמסטר הקיץ.
סטודנטים שלא יסדירו את התשלום במעמד הרישום - יימחקו הקורסים. 
התשלום יתבצע בכרטיס אשראי.
שכר הלימוד עבור קורסי הקיץ אינו מוחזר לנרשמים המבטלים רישומם לקורסים.
לידיעתכם, סטודנטים אשר לא סיימו לשלם את חובם על שנת הלימודים - חוב זה יתווסף לסכום התשלום של קורסי הקיץ.
לשאלות בנושא שכ"ל, יש לפנות למדור שכ"ל

מצ"ב הנחיות רישום לסמסטר הקיץ - נא לקרוא בעיון

קורס חובה מתוקשב 55-605-03 שיטות וכלי ניהול מתקדמים:

להלן תאריכי מפגשי החובה שיתקיימו בקורס המתוקשב בזום -

7/7/23 יום ו' בין השעות 10:00-12:00

11/8/23 יום ו' בין השעות 10:00-12:00

8/9/23 יום ו' בין השעות 10:00-12:00

22/9/23 יום ו' בין השעות 10:00-12:00

בחינה מועד א בקורס הנ"ל מתוכננת לתאריך: 12/10/23 בשעה 9:00. ומועד ב 9/11/23 בשעה 16:00. לכשמועדים אלו יאושרו סופית הם יופיעו באינבר תחת "מועדי בחינות".

מצ"ב סילבוס לקורס שיטות וכלי ניהול מתקדמים.

 

סמינריון (רק למי שבמסלול ללא תזה):

המנחות בתכנית ניהול מערכות בריאות הן פרופ' טובה רוזנבלום ופרופ' רחלה מגנזי.

המנחים בתכנית ניהול מערכות בריאות במגמת בריאות הציבור הם פרופ' טובה רוזנבלום ופרופ' מיכה ברחנא.

כל מנחה יעדכן את קבוצתו (באתר הקורס במודל) בעניין מועדי המפגשים בסמינריון.

הרישום לסמינריונים הוא בבחינת כל הקודם זוכה, ולכן מומלץ להקדים ולהירשם עם פתיחת הרישום.

מצ"ב סילבוס הסמינריון.

שם המנחה

נושאי סמינריון לדוגמה

פרופ׳ מיכה ברחנא

הקצאת משאבים לאבחון וטיפול במחלות ממאירות

 

קבלת החלטות בניהול מערכות בריאות

פרופ' רחלה מגנזי

העצמת מטופלים

 

ניהול סיכונים

 

קידום מדיניות בריאות

פרופ' טובה רוזנבלום

שחיקה בעבודה

 

בטיחות בארגונים

 

קונפליקט עבודה-משפחה ומשפחה-עבודה

 

עייפות

קיץ נעים!

רונית

תאריך עדכון אחרון : 28/05/2023