סמסטר קיץ תשפ"ב ניהול בריאות

שלום רב,

סמסטר קיץ תשפ"ב יחל ב-15.7.22 ויסתיים ב-30.9.22.

בסמסטר הקיץ ישנו רישום לקורס חובה אחד בלבד והוא מתוקשב: "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" 55605 +
רישום לסמינריון למי שבמסלול ללא תזה.

הרישום יחל בתאריך 2/6/22 בשעה 10:00 ויסתיים בתאריך 9/6/22 (לא כולל שישי, שבת וחג: 3-5/6).

לאחר ביצוע הרישום לקורסים יתעדכן לכל סטודנט מצב החשבון, ויהיה עליכם לעבור לשלב התשלום עבור סמסטר הקיץ.
סטודנטים שלא יסדירו את התשלום במעמד הרישום - יימחקו הקורסים.
סטודנטים אשר לא סיימו לשלם את חובם על שנת הלימודים - חוב זה יתווסף לסכום התשלום של קורסי הקיץ.
לשאלות בנושא שכ"ל, יש לפנות למדור שכ"ל: https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/tuition/main

מצ"ב הנחיות רישום לסמסטר הקיץ

קורס חובה מתוקשב 55-605-03 שיטות וכלי ניהול מתקדמים:

להלן תאריכי מפגשי החובה שיתקיימו בקורס המתוקשב -

15/7/22 יום ו' בין השעות 10:00-12:00

5/8/22, יום ו' בין השעות 10:00-12:00

26/8/22, יום ו' בין השעות 10:00-12:00

9/9/22, יום ו' בין השעות 10:00-12:00

בחינה מועד א בקורס הנ"ל מתוכננת לתאריך: 16/9/22 בשעה 9:00. מועד ב יפורסם בהמשך.

מצ"ב סילבוס לקורס שיטות וכלי ניהול מתקדמים.

סמינריון (רק למי שבמסלול ללא תזה):

המנחות בתכנית ניהול מערכות בריאות הן פרופ' טובה רוזנבלום ופרופ' רחלה מגנזי.

המנחים בתכנית ניהול מערכות בריאות במגמת בריאות הציבור הם פרופ' טובה רוזנבלום ופרופ' מיכה ברחנא.

כל מנחה יעדכן את קבוצתו (באתר הקורס במודל) בעניין מועדי המפגשים בסמינריון.

הרישום לסמינריונים הוא בבחינת כל הקודם זוכה, ולכן מומלץ להקדים ולהירשם עם פתיחת הרישום.

מצ"ב סילבוס הסמינריון.

שם המנחה

נושאי סמינריון לדוגמה

פרופ׳ מיכה ברחנא

הקצאת משאבים לאבחון וטיפול במחלות ממאירות

 

קבלת החלטות בניהול מערכות בריאות

פרופ' רחלה מגנזי

העצמת מטופלים

 

ניהול סיכונים

 

קידום מדיניות בריאות

פרופ' טובה רוזנבלום

שחיקה בעבודה

 

בטיחות בארגונים

 

קונפליקט עבודה-משפחה ומשפחה-עבודה

 

עייפות

קיץ נעים!

רונית

תאריך עדכון אחרון : 23/05/2022