הודעות

כותרת עדכון אחרון
הודעת דרושים- לא באחריות המחלקה 18/10/2018 - 11:56
מפגשים בקורס המתוקשב ניהול מערכות תמיכה 55-031 סמסטר א 18/10/2018 - 11:41
תוצאות בחינת הפטור המחלקתית באנגלית שהתקיימה בתאריך 4.10.18 15/10/2018 - 14:04
למחזור החדש במסלול תעשייתי: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 15/10/2018 - 14:04
למחזור החדש במסלול בריאות: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 15/10/2018 - 09:53
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 14/10/2018 - 16:22
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 14/10/2018 - 14:10
מכתב מראש התכנית ועדכון חשוב ליום חמישי 18.10.18 - יום הלימודים הראשון 11/10/2018 - 13:21
מודעת דרושים- לא באחריות המחלקה 09/10/2018 - 14:31
מבחן פטור מחלקתי באנגלית 4.10.18-עם מיקום 02/10/2018 - 11:39
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 13/09/2018 - 10:26
תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט 12/09/2018 - 20:27
למחזור החדש במסלול ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 12/09/2018 - 20:26
לו"ז אקדמי תשע"ט 03/09/2018 - 09:10
סטודנטים שסיימו תנאי במכתב הקבלה - העברה לסטטוס מן המניין 27/08/2018 - 11:35
לסטודנטים שנה ב חשוב מאוד! - רישום לחלק ב של הסמינריון בתאריך 27.8.18 06/08/2018 - 13:42
מיקומי קורסי קיץ תואר ראשון 01/08/2018 - 12:07
סמסטר קיץ תשע"ח מסלול בריאות - מערכת שעות ורישום 27/06/2018 - 10:50
מיקומים לקורסים של סמסטר קיץ בריאות: ימי חמישי בניין 604 כיתה 11, ימי שישי בניין 1002 כיתה 61 27/06/2018 - 10:46
סמסטר קיץ תשע"ח מסלול תעשייתי - מערכת שעות ורישום 27/06/2018 - 10:45
מיקומים לסמסטר הקיץ ניהול תעשייתי 06/06/2018 - 09:48
לוח בחינות סמסטר קיץ - ייתכנו שינויים 06/05/2018 - 12:02