הודעות לסטודנטים

כותרת עדכון אחרון
אפשרות למלגה 19/01/2023 - 12:01
רשימת קורסים הנלמדים בתואר ראשון במתכונת משולבת-זום+פרונטאלי תשפ"ג. 28/12/2022 - 07:53
הצעת עבודה במשטרה 19/12/2022 - 12:38
חונכות סטודנטים בתמורה למלגה או שכר הולם- *לשכת דיקן הסטודנטים 14/12/2022 - 14:01
דרושים חונכים בניהול טכנולוגיה 14/12/2022 - 13:57
הרשמה לפרויקט חונכות במדור אקדמיה וקהילה 14/12/2022 - 13:52
אפשרות למלגה 06/11/2022 - 12:39
רשימת קורסי בחירה תואר ראשון תשפ"ג 30/10/2022 - 10:15
הגשת בקשה לסיום תואר - דרך מערכת אינ-בר 26/10/2022 - 15:22
הצעת עבודה תמיכה לוגיסטית 18/10/2022 - 14:52
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה 21/09/2022 - 12:56
ניהול מערכות בריאות שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:57
ניהול לוגיסטיקה שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:56
לוגיסטיקה למנהלים שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:55
רשימת קורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול - כולל מיקום 14/07/2022 - 11:01
סמסטר קיץ תשפ"ב - לוג' למנהלים 14/06/2022 - 14:56