הודעות

כותרת עדכון אחרון
סמסטר קיץ בריאות - מיקומי קורסים 18/07/2019 - 10:25
מודעת דרושים- לא באחריות המחלקה 18/07/2019 - 09:30
הצעת עבודה לבוגרי לוגיסטיקה - לא באחריות המחלקה 18/07/2019 - 09:04
הצעת עבודה לסטודנטים - לא באחריות המחלקה 18/07/2019 - 09:02
רשימת קורסי קיץ - תואר ראשון עם מיקומים מעודכנים ולוח מבחנים לא סופי 04/07/2019 - 13:22
מיקומים סמסטר קיץ תשע"ט- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה 02/07/2019 - 11:16
מודעת דרושים- לא באחריות המחלקה 01/07/2019 - 14:41
הנחיות הרשמה לסמסטר קיץ תשע"ט- לסטודנטים שאינם במסלול אורט 30/06/2019 - 14:38
עדכון בנושא אנגלית מתקדמים ב'- תכנית אורט התואר הראשון 24/06/2019 - 12:23
סמסטר קיץ תשע"ט - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה- הנחיות ועדכונים 16/06/2019 - 07:42
סמסטר קיץ תעשייתי - מיקומי קורסים 11/06/2019 - 09:35
תכנית סמסטר קיץ תשע"ט - ניהול תעשייתי 05/06/2019 - 10:10
סמסטר קיץ תשע"ט בריאות - הנחיות לרישום 04/06/2019 - 12:05
הנחיות רישום לסמסטר קיץ תשע"ט - אורט וותיקים 03/06/2019 - 13:44
שינוי מיקום קבוע לקורס 55833 איכות וניהול סיכונים - המיקום החדש בניין 605 כיתה 12 28/05/2019 - 13:14
לוח מבחנים סמסטר קיץ - בריאות 07/05/2019 - 11:42
לוח מבחנים סמסטר קיץ ניהול תעשייתי 07/05/2019 - 11:39
סטודנטים שסיימו תנאי במכתב הקבלה - העברה לסטטוס מן המניין 28/01/2019 - 11:43
למחזור החדש במסלול תעשייתי: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 15/10/2018 - 14:04
למחזור החדש במסלול בריאות: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 15/10/2018 - 09:53
תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט 12/09/2018 - 20:27
לו"ז אקדמי תשע"ט 03/09/2018 - 09:10