הודעות

כותרת עדכון אחרון
תכנית סמסטר קיץ תשע"ט- ניהול תעשייתי 17/04/2019 - 12:09
הצעת עבודה - לא באחירות המחלקה 14/04/2019 - 10:01
מפגש בקורס 04-206-30 "תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים" דר' חגית עמרני 07/04/2019 - 08:22
מפגשי חובה בקורס החובה המתוקשב 55-605 "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" - תעשייתי 02/04/2019 - 09:35
קורס בחירה חדש בקיץ - תואר ראשון 01/04/2019 - 13:22
הצעות עבודה לסטודנטים ללוגיסטיקה - לא באחריות המחלקה 01/04/2019 - 11:49
מפגשים ב'קורס יהדות "הכתובה" 04-541-32/33 28/03/2019 - 14:45
מודעת דרושים- לא באחריות המחלקה 28/03/2019 - 10:11
הצעת עבודה - ההצעה אינה באחריות המחלקה 26/03/2019 - 12:16
מודעת דרושים- לא באחריות המחלקה 19/03/2019 - 16:19
שינוי מיקום . מפגשי חובה בקורס החובה המתוקשב 55-605 "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" - בריאות 10/03/2019 - 15:35
עדכון תאריך - טקס חלוקת תארים יתקיים בתאריך 3.7.19. הזמנות יישלחו בהמשך 07/03/2019 - 12:55
הגשת בקשה לסיום תואר שני - עד לתאריך 9.4.19 (תאריך אחרון כדי להיכלל בטקס חלוקת התארים) 07/03/2019 - 12:55
מודעת דרושים- לא באחריות המחלקה 05/02/2019 - 14:33
סטודנטים שסיימו תנאי במכתב הקבלה - העברה לסטטוס מן המניין 28/01/2019 - 11:43
בחינת מיון באנגלית לתואר שני - היחידה לאנגלית - 23 יוני 2019 28/11/2018 - 10:54
פגישה עם ראש התחום האקדמי ד"ר אבי הרבון 05/11/2018 - 14:46
למחזור החדש במסלול תעשייתי: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 15/10/2018 - 14:04
למחזור החדש במסלול בריאות: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 15/10/2018 - 09:53
תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט 12/09/2018 - 20:27
לו"ז אקדמי תשע"ט 03/09/2018 - 09:10