הודעות

כותרת עדכון אחרון
תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט 17/08/2018 - 08:55
חופשה מרוכזת באוניברסיטה!! 19-24/8/18 16/08/2018 - 07:48
למחזור החדש במסלול ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 15/08/2018 - 22:43
2 הצעות עבודה. ההצעה לא באחריות המחלקה 09/08/2018 - 08:07
לסטודנטים שנה ב חשוב מאוד! - רישום לחלק ב של הסמינריון בתאריך 27.8.18 06/08/2018 - 13:42
קורס קיץ מתוקשב ביהדות 02/08/2018 - 10:43
מפגשי הקורס המתוקשב ניהול מערכות לוגיסטיות 55-033 - קיץ תואר ראשון 01/08/2018 - 13:31
מיקומי קורסי קיץ תואר ראשון 01/08/2018 - 12:07
למחזור החדש במסלול תעשייתי: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 01/08/2018 - 11:57
למחזור החדש במסלול בריאות: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 01/08/2018 - 11:57
ניהול פיננסי - שינוי בלו"ז 31/07/2018 - 13:36
בחינת מיון באנגלית לתואר שני - היחידה לאנגלית 31/07/2018 - 13:25
הודעה לסטודנטים המחויבים בקורס ההשלמה "שיטות מחקר לתואר שני" 12/07/2018 - 09:17
סילבוס של הקורס "ניהול התפעול בשרשרת הספקה" 55-509-01 03/07/2018 - 11:31
מיקומי כיתות סמסטר קיץ - תואר שני ניהול שרשרת אספקה 28/06/2018 - 11:35
סמסטר קיץ תשע"ח מסלול ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה - מערכת שעות ורישום. 27/06/2018 - 11:37
סמסטר קיץ תשע"ח מסלול בריאות - מערכת שעות ורישום 27/06/2018 - 10:50
מיקומים לקורסים של סמסטר קיץ בריאות: ימי חמישי בניין 604 כיתה 11, ימי שישי בניין 1002 כיתה 61 27/06/2018 - 10:46
סמסטר קיץ תשע"ח מסלול תעשייתי - מערכת שעות ורישום 27/06/2018 - 10:45
מיקומים לסמסטר הקיץ ניהול תעשייתי 06/06/2018 - 09:48
קורס בחירה נוסף בקיץ 05/06/2018 - 11:39
לוח בחינות סמסטר קיץ - ייתכנו שינויים 06/05/2018 - 12:02
סטודנטים שסיימו השלמות - העברה למן המניין 13/03/2018 - 16:03
לו"ז אקדמי תשע"ח 12/11/2017 - 13:19