הודעות

כותרת עדכון אחרון
מערכת שעות מעודכנת שנה"ל תשע"ט + הודעות חשובות 11/12/2018 - 13:15
מודעת דרושים- לא באחריות המחלקה 02/12/2018 - 12:50
מיקומי מפגשים בקורס 55-528-01 29/11/2018 - 09:49
בחינת מיון באנגלית לתואר שני - היחידה לאנגלית - 23 יוני 2019 28/11/2018 - 09:54
תוכנית צוערי שהם לגיוס למשטרה - לא באחריות המחלקה 26/11/2018 - 10:42
הגשת בקשה לסיום תואר שני - עד לתאריך 9.4.19 (תאריך אחרון כדי להיכלל בטקס חלוקת התארים) 19/11/2018 - 12:09
שינוי חד פעמי בלו"ז בתאריך 20.12.18 18/11/2018 - 13:18
שינוי מיקום לימודים- קורס "סימולציה" 07/11/2018 - 11:06
פגישה עם ראש התחום האקדמי ד"ר אבי הרבון 05/11/2018 - 13:46
מפגשים בקורס המתוקשב ניהול מערכות תמיכה 55-031 סמסטר א 29/10/2018 - 08:42
למחזור החדש במסלול תעשייתי: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 15/10/2018 - 13:04
למחזור החדש במסלול בריאות: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 15/10/2018 - 08:53
תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט 12/09/2018 - 19:27
לו"ז אקדמי תשע"ט 03/09/2018 - 08:10
לוח בחינות סמסטר קיץ - ייתכנו שינויים 06/05/2018 - 11:02