הודעות

כותרת עדכון אחרון
חדש במחלקה לניהול- מסלול דו ראשי מובנה בניהול לוגיסטיקה ובלימודי מידע 11/09/2019 - 10:19
השתתפות במחקר 08/09/2019 - 08:45
מכתב מראש התכנית 05/09/2019 - 13:40
קול קורא למלגות לתארים מתקדמים 05/09/2019 - 09:13
למחזור החדש - ניהול תעשייתי שנה"ל תש"פ - מערכת שעות ועוד 03/09/2019 - 12:15
מודעת דרושים- לא באחריות המחלקה 02/09/2019 - 10:01
למחזור החדש - ניהול מערכות בריאות שנה"ל תש"פ - מערכת שעות ועוד 16/08/2019 - 10:37
רשימת קורסי קיץ - תואר ראשון עם מיקומים מעודכנים כולל מועדי מפגשי קורסים מתוקשבים 05/08/2019 - 14:32
לסטודנטים שנה ב חשוב מאוד! - רישום לחלק ב של הסמינריון בתאריך 4.9.19 01/08/2019 - 11:04
סמסטר קיץ בריאות - מיקומי קורסים 18/07/2019 - 10:25
מיקומים סמסטר קיץ תשע"ט- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה 02/07/2019 - 11:16
סמסטר קיץ תשע"ט - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה- הנחיות ועדכונים 16/06/2019 - 07:42
סמסטר קיץ תעשייתי - מיקומי קורסים 11/06/2019 - 09:35
תכנית סמסטר קיץ תשע"ט - ניהול תעשייתי 05/06/2019 - 10:10
סמסטר קיץ תשע"ט בריאות - הנחיות לרישום 04/06/2019 - 12:05
לוח מבחנים סמסטר קיץ - בריאות 07/05/2019 - 11:42
לוח מבחנים סמסטר קיץ ניהול תעשייתי 07/05/2019 - 11:39
סטודנטים שסיימו תנאי במכתב הקבלה - העברה לסטטוס מן המניין 28/01/2019 - 11:43
תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט 12/09/2018 - 20:27