הודעות

כותרת עדכון אחרון
הצעת עבודה - ההצעה אינה באחריות המחלקה 13/02/2019 - 10:20
מיקום בחינת פטור מחלקתית באנגלית 12/02/2019 - 11:28
סטודנט המעוניין במסלול א (עם תזה) - ישלח בקשה למזכירות המחלקה להירשם לקורס סדנה לתזה 11/02/2019 - 13:40
מודעת דרושים- לא באחריות המחלקה 05/02/2019 - 13:33
סטודנטים שסיימו תנאי במכתב הקבלה - העברה לסטטוס מן המניין 28/01/2019 - 10:43
הצעת עבודה - ההצעה אינה באחריות המחלקה 27/01/2019 - 09:50
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 20/01/2019 - 12:59
מפגשי חובה בקורס החובה המתוקשב 55-605 "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" - תעשייתי 31/12/2018 - 13:01
מפגשי חובה בקורס החובה המתוקשב 55-605 "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" - בריאות 31/12/2018 - 13:01
בחינת מיון באנגלית לתואר שני - היחידה לאנגלית - 23 יוני 2019 28/11/2018 - 09:54
הגשת בקשה לסיום תואר שני - עד לתאריך 9.4.19 (תאריך אחרון כדי להיכלל בטקס חלוקת התארים) 19/11/2018 - 12:09
פגישה עם ראש התחום האקדמי ד"ר אבי הרבון 05/11/2018 - 13:46
מפגשים בקורס המתוקשב ניהול מערכות תמיכה 55-031 סמסטר א 29/10/2018 - 08:42
למחזור החדש במסלול תעשייתי: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 15/10/2018 - 13:04
למחזור החדש במסלול בריאות: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד 15/10/2018 - 08:53
תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט 12/09/2018 - 19:27
לו"ז אקדמי תשע"ט 03/09/2018 - 08:10