הודעות

English שלחו לחבר
כותרת עדכון אחרון
קורסי בחירה תואר ראשון 21/10/2020 - 11:23
מערכת שעות, דף הנחיות ועוד-ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה שנה"ל תשפ"א 15/10/2020 - 08:34
הצעת עבודה - ההצעה אינה באחריות המחלקה 12/10/2020 - 10:21
הצעת עבודה לסטודנטים 30/09/2020 - 13:01
הצעת עבודה סטודנטים ובוגרים של תואר ראשון 30/09/2020 - 12:59
הצעת עבודה לבוגרי לוגיסטיקה 30/09/2020 - 12:58
הצעת עבודה 30/09/2020 - 12:57
תוצאות בחינת פטור מחלקתית אנגלית מתאריך 16/9/20 24/09/2020 - 10:59
בחינת פטור מחלקתית באנגלית 16/9/20-עדכון חשוב!!! שימו לב לתאריך החדש 14/09/2020 - 12:03
ניהול תעשייתי שנה"ל תשפ"א - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 06/09/2020 - 13:47
קול קורא ועדת מלגות 02/09/2020 - 08:00
מועדון האו"ם - בר אילן 23/08/2020 - 12:24
ניהול מערכות בריאות שנה"ל תשפ"א - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 20/08/2020 - 10:09
הזמנה להצעת הצעות למיזמים חברתיים והתנדבות 15/07/2020 - 10:24
קורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול - רשימת הקורסים והוראות הרשמה 30/06/2020 - 10:56
הצעת עבודה - ההצעה אינה באחריות המחלקה 28/06/2020 - 09:03
מלגות במדרשה ובמכון הגבוה לתורה - לכל התארים 16/06/2020 - 13:22
בריאות - סמסטר קיץ תשפ = מערכת שעות והוראות רישום 10/06/2020 - 09:28
תעשייתי סמסטר קיץ תש"פ - מערכת שעות והנחיות רישום לקיץ 07/06/2020 - 08:49
הנחיות לרישום לקורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול 03/06/2020 - 17:22
סמסטר קיץ תשפ- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה 19/05/2020 - 15:47
ברכות לסטודנטים במחלקה לניהול - מצטייני דיקן לשנת תשע"ט 12/05/2020 - 12:05
יריד מנחים לתזה - רשימת מנחים נושאים ומצגות 25/02/2020 - 07:44
יריד מנחים 25/02/2020 - 07:42