הודעות לסטודנטים

כותרת עדכון אחרון
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה 21/09/2022 - 12:56
בחינת פטור מחלקתית באנגלית 2/10/22 20/09/2022 - 11:39
רשימת קורסי בחירה תואר ראשון תשפ"ג 18/09/2022 - 18:36
הצעת עבודה לסטודנטים 14/09/2022 - 13:50
ניהול מערכות בריאות שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:57
ניהול לוגיסטיקה שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:56
לוגיסטיקה למנהלים שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:55
הצעת עבודה לבוגר תעשיה וניהול / לוגיסטיקה 21/08/2022 - 11:54
הצעת עבודה לסטודנטים 17/08/2022 - 19:50
רשימת קורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול - כולל מיקום 14/07/2022 - 11:01
הצעת עבודה לסטודנט כחונך 04/07/2022 - 09:47
הצעת עבודה 23/06/2022 - 10:52
סמסטר קיץ - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה 16/06/2022 - 09:33
סמסטר קיץ תשפ"ב - לוג' למנהלים 14/06/2022 - 14:56
הנחיות לרישום קורסי קיץ תואר ראשון 02/06/2022 - 13:15
סמסטר קיץ תשפ"ב ניהול תעשייתי 02/06/2022 - 12:48
סמסטר קיץ תשפ"ב ניהול בריאות 23/05/2022 - 09:56
הרשמה לפרויקט חונכות במדור אקדמיה וקהילה 20/03/2022 - 14:02
הצעת עבודה- אינה באחריות המחלקה 16/02/2022 - 08:41
לוח מבחנים תואר ראשון- נכון ליום ה- 18.1.22 25/01/2022 - 19:14
ניהול תעשייתי שנה"ל תשפ"ב - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 28/11/2021 - 08:25
הגשת בקשה לסיום תואר - דרך מערכת אינ-בר 28/11/2021 - 08:24