הודעות

כותרת עדכון אחרון
רשימת מנחים לתזה - המחלקה לניהול 17/11/2019 - 14:23
מפגשים בקורס 55-605-01 "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" פרופ' חיים שנידרמן- שנה"ל תש"פ 14/11/2019 - 10:33
מודעת דרושים- לא באחריות המחלקה 10/11/2019 - 09:56
קורס בחירה חדש לתואר ראשון 06/11/2019 - 08:50
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 05/11/2019 - 09:30
מפגשים בקורס המתוקשב הכתובה - סמסטר א 03/11/2019 - 15:03
למחזור החדש - ניהול תעשייתי שנה"ל תש"פ - מערכת שעות ועוד 31/10/2019 - 09:13
רשימת קורסי בחירה- תואר ראשון 30/10/2019 - 11:30
מפגשים בקורס השלמה 55-905-01 "מבוא ללוגיסטיקה" שנה"ל תש"פ 24/10/2019 - 09:19
תוצאות בחינת פטור אנגלית מחלקתית שהתקיימה בתאריך 3.10.19 24/10/2019 - 09:01
מכתב מראש התכנית 05/09/2019 - 12:40
למחזור החדש - ניהול מערכות בריאות שנה"ל תש"פ - מערכת שעות ועוד 16/08/2019 - 09:37
לסטודנטים שנה ב חשוב מאוד! - רישום לחלק ב של הסמינריון בתאריך 4.9.19 01/08/2019 - 10:04
סמסטר קיץ תשע"ט - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה- הנחיות ועדכונים 16/06/2019 - 06:42
לוח מבחנים סמסטר קיץ - בריאות 07/05/2019 - 10:42
לוח מבחנים סמסטר קיץ ניהול תעשייתי 07/05/2019 - 10:39
תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט 12/09/2018 - 19:27