הודעות

כותרת עדכון אחרון
מיקומי קורסי קיץ תואר ראשון 25/06/2018 - 09:13
ביום שישי הקרוב 29.6 לא יתקיים שיעור בקורס סדנה לתזה 24/06/2018 - 11:30
קורסי הקיץ סטטיסטיקה א סטטיסטיקה ב והסתברות יתחילו רק ב 4 ביולי 19/06/2018 - 13:41
תאריכי מפגשים בסמינריון של פרופ' חיים שנידרמן - סמ' קיץ 55-548-03 18/06/2018 - 11:29
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 18/06/2018 - 07:59
מפגשי הקורס המתוקשב ניהול מערכות לוגיסטיות - קיץ 17/06/2018 - 14:15
מפגשים בקורס המתוקשב 01-095 חמש מגילות - שינוי מועד 14/06/2018 - 11:05
הצעת עבודה לסטודנט - לא באחריות המחלקה 14/06/2018 - 10:38
לו"ז ליום חמישי 21.6.18 13/06/2018 - 13:25
הצעת עבודה לבוגרי לוגיסטיקה - לא באחריות המחלקה 13/06/2018 - 08:13
תוכנית צוערי שהם - משטרת ישראל 11/06/2018 - 15:08
מיקומי כיתות סמסטר קיץ 06/06/2018 - 10:58
מיקומים לסמסטר הקיץ ניהול תעשייתי 06/06/2018 - 09:48
מיקומים לקורסים של סמסטר קיץ בריאות: ימי חמישי בניין 604 כיתה 11, ימי שישי בניין 1002 כיתה 61 06/06/2018 - 09:10
קורס בחירה נוסף בקיץ 05/06/2018 - 11:39
רשימת קורסי הקיץ - תואר ראשון 27/05/2018 - 11:45
הודעת לגבי רישום לסמסטר קיץ - תואר ראשון 27/05/2018 - 11:34
פניה למילוי סקר 24/05/2018 - 08:43
סילבוס מעודכן לקורס הבחירה בסמסטר הקיץ: ניהול האיכות / ד"ר קרעי 21/05/2018 - 09:15
סמסטר קיץ תשע"ח מסלול תעשייתי - מערכת שעות ורישום 14/05/2018 - 12:22
סמסטר קיץ תשע"ח מסלול ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה - מערכת שעות ורישום 10/05/2018 - 07:48
שינוי מיקום בקורס היבטים משפטיים עם עו"ד רפאל, באופן קבוע: בניין 605 חדר 11 07/05/2018 - 10:36
לוח בחינות סמסטר קיץ - ייתכנו שינויים 06/05/2018 - 12:02
סמסטר קיץ תשע"ח מסלול בריאות - מערכת שעות ורישום 15/04/2018 - 14:05
מפגשים בקורס יהדות 04-541-32/33 "הכתובה כמקור הסטורי" סמסטר ב' 22/03/2018 - 14:56