פיתוח מיומנויות בינאישיות למנהלים - ד"ר טובה רוזנבלום, המחלקה לניהול בבר-אילן