מסלול השלמות לתואר שלישי - עבודה שוות ערך

השלמות לתואר שלישי ועבודה שוות ערך

המחלקה לניהול

התואר מיועד לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון ותואר שני ללא תזה בתחום קרוב לאחד מתחומי הלימוד במחלקה לניהול המעוניינים לבצע עבודת שוות ערך ולהמשיך ללימודי דוקטורט במחלקה לניהול:

תנאי קבלה

בעלי תואר ראשון ותואר שני ללא תזה בממוצע של 90 ומעלה (אין אפשרות להתקבל עם קורסי השלמה).

חובה למצוא מנחה ונושא לפני הגשת המועמדות.

הליך קבלה ורישום

1.      הגשת מועמדות באתר האוניברסיטה https://www.biu.ac.il/node/9159 מסלול השלמות לתואר שלישי בצירוף המסמכים הנדרשים.

2.     קבלה לתוכנית לעומדים בתנאי הקבלה.

3.     רישום לקוד עבודת שוות ערך בלבד.

4.     בסיום הלימודים הסטודנטים חייבים להגיש עבודה שוות ערך לתזה.

5.     סיום עבודת המחקר, הגשה, שיפוט, בחינת הגנה וקבלת ציון.

6.     במידה והעבודה אושרה והסטודנט עמד בתנאים (ציון 86 לפחות בעבודה שוות ערך), הוא יוכל להתקבל ללימודי תואר שלישי לשנה"ל העוקבת עפ"י המלצת הוועדה המחלקתית לבית הספר ללימודים מתקדמים.

משך הלימודים

משך הלימודים במסלול זה הינו שנתיים, לא תאושר בקשה להארכה.

פטור מקורסים

סטודנטים שהתקבלו למסלול זה זכאים לפטור מקורסי אנגלית ויהדות.

 

כל האמור לעיל נכון לשנה"ל תשפ"ב וכפוף לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

 

ט.ל.ח