מסלול השלמות לתואר שלישי - עבודה שוות ערך

שלחו לחבר

השלמות לתואר שלישי ועבודה שוות ערך

המחלקה לניהול

התואר מיועד לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני ללא תזה בכל תחום המעוניינים לבצע עבודת שוות ערך ולהמשיך ללימודי דוקטורט במחלקה לניהול:

תנאי קבלה

בעלי תואר שני ללא תזה בממוצע של 86 ומעלה.

חובה למצוא מנחה ונושא לפני הגשת המועמדות.

הליך קבלה ורישום

1.      הגשת מועמדות באתר האוניברסיטה  https://graduate-school.biu.ac.il/ מסלול השלמות לתואר שלישי בצירוף המסמכים הנדרשים.

2.     קבלה לתוכנית לעומדים בתנאי הקבלה.

3.     קורסים: עד 12 נ"ז השלמות לפי דרישת המנחה + קוד עבודת שוות ערך.

4.     בסיום השנה הסטודנטים חייבים להגיש עבודה שוות ערך לתזה.

5.     סיום עבודת המחקר והגשתה.

6.     במידה והעבודה אושרה והסטודנט עמד בתנאים תתבצע קבלה אוטומטית לדוקטורט בשנה העוקבת.

משך הלימודים

משך הלימודים במסלול זה הינו שנה אחת בלבד, לא תאושר בקשה להארכה.

פטור מקורסים

סטודנטים שהתקבלו למסלול זה זכאים לפטור מקורסי אנגלית ויהדות.

 

כל האמור לעיל נכון לשנה"ל תשפ"ב וכפוף לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

 

ט.ל.ח