לימודי השלמה (מכינה) לקראת הלימודים במחלקה לניהול תכנית אורט

מידע על לימודי השלמה להנדסאים - מכינה להנדסאים לקראת לימודים בתכנית אורט במחלקה לניהול בר-אילן:

לימודי השלמה (מכינה) לקראת הלימודים במחלקה לניהול תכנית אורט - כל המידע תקף לסטודנטים שהחלו לימודיהם במכינת אורט וימשיכו ללימודי תואר ראשון בשנה העוקבת במסלולי ניהול לוגיסטיקה / ניהול טכנולוגיה בלבד. במידה והסטודנט לא ממשיך בשנה העוקבת ללימודי התואר הראשון ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובתנאי הקבלה.

להרשמה                                         צרו קשר לפרטים

על המכינה

תנאי קבלה

רשימת קורסים

פטורים לבוגרי מגמת תעשייה וניהול

פטורים לבוגרי שאר המגמות

תנאים לאישור ההכרה בגיליון הציונים של הנדסאים

מידע לגבי התאמות ללקויי למידה

שימו לב, המידע המתפרסם באתר זה מתעדכן מעת לעת. באחריות המועמדים והסטודנטים לעקוב אחר הפרסומים ולוודא שבידיהם המידע המעודכן ביותר.

המידע המועבר בדפים אלה הינו על פי מיטב הנתונים וההערכות המצויות בידנו. הנהלת האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן בכל עת את המידע המתייחס לקבלה וללימודים במכינות בהתאם למדיניות והנחיות האוניברסיטה והגורמים המוסמכים לכך.

לקבלת מידע נוסף בנושא מכינה להנדסאים במחלקה לניהול תכנית אורט, צרו קשר נחזור אליכם בהקדם.

 

על המכינה להנדסאים

המכינה להנדסאים מיועדת להנדסאים בוגרים עד 5 שנים מיום סיום לימודיהם ולתלמידים שלומדים לתואר הנדסאי במסלולי בוקר או ערב במסלול משולב בשנת לימודיהם השנייה, המבקשים להתקבל לתוכנית השלמה לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן במסלולי לוגיסטיקה או ניהול טכנולוגיה במחלקה לניהול.

מועמדים בעלי דיפלומות הנדסאים מעל 5 שנים יועלו לועדת חריגים וניתן יהיה לשקול את קבלתם על סמך נסיונם המעשי הרציף בתחום.

במסגרת המכינה נלמדים קורסים במכללות אורט השונות. תכנית הלימודים במכינה זהה לשני המסלולים: לוגיסטיקה וניהול טכנולוגיה.

מועמד המעוניין להתקבל לתכנית ועומד בתנאי הקבלה הנדרשים, צריך להגיש את מסמכי הקבלה להנהלת המכללות בהן מתקיימות המכינות.

לשני המסלולים רשאים להירשם אך ורק בוגרי ותלמידי המגמות הבאות:

תעשיה וניהול, אלקטרוניקה, תוכנה, חשמל,  מכונות,  הנדסה אזרחית.

בוגרי ותלמידי מגמות הנדסאים שונות יש באפשרותם להגיש בקשה להתקבל לתוכנית ההשלמה (לימודי המכינה) אך מועמדותם תיבחן ע"י ועדת חריגים.

הקבלה ללימודי המכינה להנדסאים בהתאם למדיניות והנחיות האוניברסיטה, הינה באחריות הנהלת מכללות אורט.

פתיחת המכינה מותנית בהיקף הסטודנטים הנדרש ובהחלטות אוניברסיטת בר-אילן.

 

לקבלת מידע נוסף בנושא מכינה להנדסאים במחלקה לניהול תכנית אורט, צרו קשר נחזור אליכם בהקדם.

 

תנאי קבלה למכינה להנדסאים

מועד אחרון לקבלה למכינה - 30 לספטמבר.

תנאי הקבלה למכינה להנדסאים והמסמכים הנדרשים ללימודי המכינה  יהיו כדלקמן:

 • זכאות לתעודת בגרות. מועמדים חסרי בגרות אשר הינם מעל גיל 30 תינתן האפשרות ללמוד ב"מכינת 30+" של אוניברסיטת בר אילן בלבד ולסיימה בממוצע של 75 לפחות, עד לתאריך 31 לאוגוסט של שנת המכינה. למען הסר ספק, מועמדים מתחת לגיל 30 חסרי תעודת בגרות, חייבים להציג זכאות לתעודת בגרות עד סוף אפריל של שנת המכינה. כפועל יוצא מכך, מועמדים אלו חייבים לגשת לבגרות חורף לכל המאוחר!
 • 4 יח"ל באנגלית בתעודת הבגרות בציון 56 לפחות. ללא קשר לשנה בה התקבל/ה המועמד/ת ללימודי ההשלמה במכללות אורט.

          מועמדים בעלי 3 יח"ל (בתעודת הבגרות) באנגלית יחוייבו לבצע מכינת 4 יחידות אנגלית, של המכינות היעודיות באונ' בר-אילן.

 • סטודנטים בעלי דיפלומת הנדסאים וחסרי תעודת בגרות - דיפלומת ההנדסאים תחשב להם כתחליף לתעודת הבגרות, אך עדיין יהיו מחוייבים להשלים 4 יח"ל אנגלית במסגרת המכינות הייעודיות באונ' בר אילן בסמסטר הקיץ טרם קבלתם לתואר.
 • ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית בפסיכומטרי/מבחן אמי"ר או ציון 185 באמיר"ם. אליו יש לגשת עד מועד יולי של שנת המכינה.
 • אנו  ממליצים מאוד להבחן בבחינת אמי"ר כמה שיותר מוקדם  - ולא יאוחר מחודש יוני של שנת המכינה.

  חשוב מאוד: מספר קורסי האנגלית ברמות השונות מטעם המחלקה לניהול הינו מוגבל ביותר ולכן רק סטודנטים שיציגו ציון 85 ומעלה במבחן אמי"ר עד מועד יולי 2023 יקבלו עדיפות ברישום לקורסי אנגלית המותאמים לשעות וימי הלימוד של הקורסים בתואר הראשון.

 • מודגש כי בכל מקרה קורסי האנגלית הם מעבר לימים ולשעות הלימוד של קורסי המחלקה בתואר הראשון.

  סטודנט/ית שיציג את ציון המבחן באמי"ר לאחר חודש יולי 2023,  לא נוכל להבטיח עבורו רישום לקורסי אנגלית בשעות מותאמות באוניברסיטה וייתכן ויצטרך ללמוד אנגלית במוסד אקדמי אחר מחוץ לאוניברסיטה המוכר על ידי המחלקה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה.

  לנוחיותך מצורפים מס' קישורים חשובים:

  קישור לאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה: https://www.nite.org.il/test-dates-and-prices/

  קישור לטבלת סיווג לרמות ע"פ ציוני אמיר של המחלקה לאנגלית כשפה זרה באונ': https://efl.biu.ac.il/node/1230

מועמדים שלא השיגו את הציון 85 במחן אמי"ר/ם, עליהם ללמוד קורס באנגלית באוניברסיטת בר אילן או במקום אחר הקביל ע"י המחלקה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה. את הקורס יש ללמוד בסמ' הקיץ שלפני תחילת הלימודים בתואר הראשון ורק לאחר שיסיימו אותו בציון עובר (בציון 60), יהיו זכאים להירשם לשנת הלימודים באוניברסיטה. חשוב מאוד לוודא כי הקורסים באנגלית הניתנים ע"י מוסדות אחרים מחוץ לקמפוס מוכרים על ידי המחלקה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה.

 • הנדסאים בוגרים: ממוצע משוקלל של 80 לפחות בקורסים הפנימיים במסלול ההנדסאים, כאשר לכל הקורסים יש ציון דיגיטלי עובר– יש לצרף גיליון ציונים + דיפלומה
 • הנדסאים לומדים: לימודי הנדסאים חייבים להיות מינימום שנתיים. גיליון ציונים של שנה א' בלימודי ההנדסאים בממוצע של 80. מועמדים אלו יתחייבו לעמוד בממוצע 80 לפחות בסיום לימודי ההנדסאים לפני קבלתם לאוניברסיטה כאשר לכל הקורסים יש ציון דיגיטלי עובר.

בעת הקבלה ללימודי המכינה להנדסאים על המועמד לחתום על הצהרה כי ידוע לו שלא יוכל להתקבל לאוניברסיטה אם לא עמד בכל תנאי הקבלה. החזרת ההצהרה עם חתימת הסטודנט הינה תנאי מחייב לקבלה למכינה!

תלמידים שהשלימו לימודי הנדסאים מחוץ לרשת אורט ישויכו על ידי המכללה לאחת המגמות ונתוני זכאותם והפטורים יבחנו בהתאם.

שאלות והבהרות בנושא הקבלה והלימודים למכינה להנדסאים יופנו על ידי הסטודנטים להנהלות המכללות בלבד ולא לנציגי המחלקה לניהול באוניברסיטת בר אילן.

 

רשימת קורסים

פירוט קורסי המכינה לשנה"ל תשפ"ג למגמת תעשייה וניהול*:

מבוא לכלכלה מיקרו   -             1.5 ש"ש

מבוא לכלכלה מאקרו  -             1.5 ש"ש

ניהול מערכות מלאי   -              1.5 ש"ש

ניהול מערכות לוגיסטיות  -        1.5 ש"ש

חקר ביצועים א'         -              1.5 ש"ש

סה"כ                       -             7.5 ש"ש

קורסי המכינה למגמות שאינן תו"נ:
 

מבוא לכלכלה מיקרו     -                1.5 ש"ש

מבוא לכלכלה מאקרו    -                1.5 ש"ש

ניהול מערכות מלאי     -                 1.5 ש"ש

ניהול מערכות לוגיסטיות      -        1.5 ש"ש

חקר ביצועים א'           -                 1.5 ש"ש

מבוא לסטטיסטיקה ב'    -              1.5 ש"ש
 
מבוא להסתברות                          1 ש"ש
 
 
 
סה"כ                                       -10 ש"ש 
 
במסגרת לימודי המכינה תלמיד יוכל להיבחן במועד א' ו\או ב' בלבד, אין מועדי ג' ולא יינתנו אישורים חריגים!

לא יינתנו פטורים מקורסי המכינה על סמך לימודים אקדמיים קודמים.

* ציון לשבח ע"ג התואר מוענק באוניברסיטה לסטודנטים שלמדו בפועל מינימום 40 ש"ש בתואר ועמדו בממוצע הנדרש לקבלת הצטיינות כפי שמופיע בתקנון משרד הרשם באוניברסיטה.הנהלת        האוניברסיטה החליטה שניתן יהיה לתת ציון לשבח למסלול אורט רק לסטודנטים שלימודי המכינה ולימודי התואר בקמפוס יגיעו ביחד לסך של 40 ש"ש.תלמידים שמגמת ההנדסאים שלהם        היא תעשיה וניהול,  לומדים במכינה 7.5 ש"ש, ועל כן  בכדי להגיע למכסת ה-40 ש"ש הנדרשת  חסרה 1 ש"ש .

בהתאם לכל האמור לעיל, הרינו להודיעכם  כי תלמידים ממגמת תעשייה וניהול, הלומדים  במכינה ומעוניינים באופציית קבלת ציון לשבח בעתיד, יש באפשרותם  לבחור ללמוד בנוסף את אחד משני הקורסים הקיימים בסוף המכינה, מבוא לסטט' ב' בהיקף של 1.5 ש"ש או מבוא להסתברות בהיקף של 1 ש"ש כדי להגדיל את היקף לימודי המכינה מ 7.5 ל 8.5 ש"ש לפחות. יודגש כי במידה והתלמידים יבחרו באופציה זו, הקורס הנוסף ייכלל בממוצע של המכינה לקראת קבלה לאוניברסיטה.(ממוצע 75).

 

לקבלת מידע נוסף בנושא מכינה להנדסאים במחלקה לניהול תכנית אורט, צרו קשר נחזור אליכם בהקדם.

 

פטורים לבוגרי מגמת תעשייה וניהול

בוגרי הנדסאים במגמות המורשות ללימודי התכנית, זכאים לפטור במקצועות שונים בגין לימודים קודמים. תלמיד שלא עומד בכל התנאים לפטור, חייב להשלים את המקצועות החסרים בהיקף השעות הנדרש, עד סוף חודש יוני של שנת המכינה. מודגש בזאת, כי לא יהיה ניתן להשלים את המקצועות במקביל לשנת הלימודים באוניברסיטה.

השלמת המקצועות הינה תנאי מחייב לקבלה ללימודים באוניברסיטה.

בוגרי לימודי הנדסאים לצורך זה הם הנדסאים מדופלמים, וכאלה שסיימו את לימודיהם אך טרם קיבלו דיפלומה.

מבנה הפטורים למגמת תעשיה וניהול :

 • מתמטיקה - על סמך חיבור מצרפי של מקצועות המתמטיקה בהיקף של 96 שעות לפחות מקנים פטור בהיקף 2.5  ש"ש במקצועות המתמטיקה למדעי החברה 1 + 2 (004+005).
 • מערכות מידע ניהוליות/ניהול טכנולוגית מידע - על סמך חיבור מצרפי של מקצועות מערכות מידע, בהיקף של 48 שעות לפחות מקנים פטור בהיקף של 1.5  ש"ש במקצוע מערכות מידע ניהוליות/ניהול טכנולוגית המידע (051/220).
 • מבוא לסטטיסטיקה א'+ב' + מבוא להסתברות – על סמך הקורס הסתברות וסטטיסטיקה  בהיקף של 128 שעות לפחות מקנים פטור בהיקף של 4 ש"ש מקורסי המבוא לסטטיסטיקה א'+ב' + מבוא להסתברות (002+003+006).
 • מקצועות בחירה וכללי - פטור אוטומטי בגין לימודי המגמה בהיקף של 340 שעות לפחות מקנים פטור בהיקף של 13 ש"ש.

החיבור המצרפי נעשה רק על מקצועות שציונם 55 ומעלה!

מובהר בזאת, כי תלמידים שהתקבלו לתואר הראשון למסלולי אורט באוניברסיטה, אין פטורים נוספים בגין לימודים אקדמיים או לימודים אחרים, מעבר לפטורים שצויינו מעלה.

פטורים לבוגרי שאר המגמות

מבנה הפטורים לבוגרי מגמות:  אלקטרוניקה, תוכנה, חשמל,  מכונות, הנדסה אזרחית.

בוגרי הנדסאים במגמות המורשות ללימודי התכנית, זכאים לפטור במקצועות שונים בגין לימודים קודמים. תלמיד שלא עומד בכל התנאים לפטור, חייב להשלים את המקצועות החסרים בהיקף השעות הנדרש, עד סוף חודש יוני של שנת המכינה. מודגש בזאת, כי לא יהיה ניתן להשלים את המקצועות במקביל לשנת הלימודים באוניברסיטה.

השלמת המקצועות הינה תנאי מחייב לקבלה ללימודים באוניברסיטה.

בוגרי לימודי הנדסאים לצורך זה הם הנדסאים מדופלמים, וכאלה שסיימו את לימודיהם אך טרם קיבלו דיפלומה.

מבנה הפטורים למגמות שאינן תו"נ:

 • מתמטיקה - על סמך חיבור מצרפי של מקצועות המתמטיקה בהיקף של 96 שעות לפחות המקנים פטור בהיקף 2.5 ש"ש במקצועות מתמטיקה למדעי החברה 1 + 2  (004+005).
 • מערכות מידע ניהוליות/ניהול טכנולוגית מידע - על סמך חיבור מצרפי של מקצועות מערכות מידע, בהיקף 48 שעות לפחות המקנים פטור בהיקף 1.5 ש"ש במקצוע מערכות מידע ניהוליות/ ניהול טכנולוגית המידע (051/220).
 • סטטיסטיקה א' - על סמך חיבור מצרפי של מקצוע סטטיסטיקה בהיקף 48 שעות לפחות המקנה פטור בהיקף 1.5 ש"ש במקצוע סטטיסטיקה א'.(002)
 • מקצועות בחירה וכללי - פטור אוטומטי בגין לימודי המגמה בהיקף 340 שעות לפחות המקנים פטור בהיקף 13 ש"ש.

החיבור המצרפי נעשה רק על מקצועות שציונם 55 ומעלה!

מובהר בזאת, כי תלמידים שהתקבלו לתואר הראשון למסלולי אורט באוניברסיטה, אין פטורים נוספים בגין לימודים אקדמיים או לימודים אחרים, מעבר לפטורים שצויינו מעלה.

תנאים לאישור ההכרה בגיליון הציונים של הנדסאים

מתייחס לכל המגמות אלא אם כן יצוין אחרת:

 • גיליון הציונים חייב לכלול את שמות הקורסים, היקף השעות בהם וציון דיגיטלי חיובי. במידה ומצוין 'פטור' באחד מקורסי החובה, יש לצרף גיליון ציונים המהווה אסמכתא לפטור, כולל היקף השעות באותו מקצוע.
 • גיליון הציונים חייב להיות מושלם ולא חלקי.
 • על המועמד מוטלת האחריות לבדוק בכל שנה עם נציגי המכללה אם חלו שינויים בתוכנית הלימודים באוניברסיטה ואם יש עדכונים של הפטורים בהתאם.
 • מועמדים המשתלבים לפרויקט בשנה ב' יגישו את תוכנית הלימודים שלהם בשנה ב' בהנדסאים שתכלול את הקורסים המקנים פטור באוניברסיטה כפי המפורט בטבלת הפטורים לעיל.
 • הפטורים הינם על בסיס פרטני (אינדיבידואלי).
 • במידת הצורך, יועצי המכללות, בתיאום עם המשרד לתיאום אדמיניסטרטיבי, יבנו למועמד תוכנית השלמות לקורסים החסרים ו/או לבחינות חסרות ויחתימו את המועמד שהוא חייב להשלימם ולהציגם עד אוגוסט של שנת המכינה. מסמך זה יצורף להודעת הקבלה למכינה שתינתן על ידי הנהלת מכללות אורט.

מידע לגבי התאמות ללקויי למידה

במסגרת שנת המכינה בלבד, יחולו על תלמידי המכינה כל ההתאמות מאיבחונים שניתנים על ידי מה"ט במסגרת ההנדסאים. למען הסר ספק, ההתאמות שניתנו במכינה לא יינתנו בשלב האוניברסיטה. סטודנט המעוניין לבקש אישור להתאמות יוכל לפנות ליחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה לצורך בקשה לקבלת התאמות. יש לפנות ליחידה למעורבות חברתית לפני הלימודים בקיץ הראשון באוניברסיטה (בתחילת חודש מאי). 

לקבלת מידע נוסף בנושא מכינה להנדסאים במחלקה לניהול תכנית אורט, צרו קשר נחזור אליכם בהקדם.

להרשמה                                         צרו קשר לפרטים