קבלה והרשמה ללימודי תואר ראשון במחלקה לניהול – תכנית אורט –

השלמת תואר ראשון להנדסאים: לימודי המשך להנדסאים תכנית אורט בבר-אילן

קבלה והרשמה ללימודי תואר ראשון במחלקה לניהול תכנית אורט - כל המידע תקף לסטודנטים שהחלו לימודיהם במכינת אורט וימשיכו ללימודי תואר ראשון בשנה העוקבת בלבד במסלולי ניהול לוגיסטיקה / ניהול טכנולוגיה.  במידה והסטודנט לא ממשיך בשנה העוקבת ללימודי התואר הראשון ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה, בתוכנית הלימודים, בלוחות הזמנים של התוכנית (כולל קורסי המחלקה, קורסי אנגלית קורסי יסוד ביהדות ,קורס הבעה עברית) ובשכר הלימוד.

להרשמה                                       צרו קשר לפרטים

 

שימו לב, המידע המתפרסם באתר זה מתעדכן מעת לעת. באחריות המועמדים והסטודנטים לעקוב אחר הפרסומים ולוודא שבידיהם המידע המעודכן ביותר.

המידע המועבר בדפים אלה הינו על פי מיטב הנתונים וההערכות המצויות בידנו. הנהלת האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן בכל עת את המידע המתייחס לקבלה לאוניברסיטה וללימודים במכינות בהתאם למדיניות והנחיות האוניברסיטה והגורמים המוסמכים לכך.

לקבלת מידע נוסף בנושא השלמת תואר ראשון להנדסאים אורט או להרשמה לימודי המשך להנדסאים בבר-אילן, צרו עמנו קשר עוד היום ונחזור אליכם בהקדם.

תנאי קבלה - תואר ראשון להנדסאים

הזכאים להתקבל ולהירשם ללימודי המשך להנדסאים לתואר ראשון במחלקה לניהול במסלולי לוגיסטיקה וניהול טכנולוגיה, הם כל המועמדים שעמדו בתנאים שיפורטו להלן:

      תנאי קבלה לאוניברסיטה: 

 1. השלימו לימודי הנדסאים ולא עברו יותר מ - 5 שנים מקבלת דיפלומת ההנדסאי (שנתיים לפחות) במגמות: תעשיה וניהול, אלקטרוניקה, תוכנה, חשמל,  מכונות, , הנדסה אזרחית,וכן מועמדים אשר השלימו לימודי הנדסאים (שנתיים לפחות)במגמות שאושרו ע"י ועדת החריגים למכינה.
 2. סטודנטים שעברו יותר מ5 שנים מיום סיום לימודי ההנדסאים יצטרכו להציג טופס ניסיון תעסוקתי רציף בתחום - יועלו לועדת חריגים וניתן יהיה לשקול את קבלתם.
 3. השיגו ממוצע משוכלל של 80 ומעלה בקורסים הפנימיים כאשר לכל הקורסים יש ציון דיגיטלי עובר.
 4. לצורך קבלה למסלולי לוגיסטיקה וניהול טכנולוגיה– ציון עובר (60) בכל קורסי המכינה וממוצע משוכלל של 75 .
 5. *ציון מעל 85 בפרק האנגלית בפסיכומטרי/מבחן אמי"ר / מבחן אמיר"ם ו/או למדו קורס שווה ערך באנגלית הקביל ע"י המחלקה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה, וסיימו אותו בציון 60 או יותר.
 6. יש בידיהם זכאות לתעודת בגרות / "מכינת 30+" של אונ' בר אילן בציון 75 ומעלה (סטודנט שבידו תעודת בגרות שאינה ישראלית נדרש להעבירה בצירוף אישור משרד החינוך על כך שהתעודה הינה שוות ערך להשכלה על יסודית מלאה / שוות ערך לבגרות).
 7.  יש להציג בבגרות 4 יחידות ומעלה במקצוע האנגלית בציון 56 לפחות ללא קשר לשנה בה התקבל/ה המועמד/ת ללימודי ההשלמה במכללות אורט.
 8. סטודנטים בעלי דיפלומות הנדסאים וחסרי תעודת בגרות - דיפלומת ההנדסאים תחשב להם כתחליף לתעודת הבגרות אך יהיו עדיין חייבים להשלים 4 יח"ל אנגלית.
 9.  השלימו את כל החובות כפי שחתמו עליהם בעת כניסתם למכינה.

*אנו  ממליצים מאוד להבחן בבחינת אמי"ר/ם כמה שיותר מוקדם. כדי שניתן יהיה להערך ללימודים באוניברסיטה.

חשוב מאוד: מספר קורסי האנגלית ברמות השונות מטעם המחלקה לניהול הינו מוגבל ביותר ולכן רק סטודנטים שיציגו ציון 85 ומעלה במבחן אמי"ר עד מועד יולי 2023 יקבלו עדיפות ברישום לקורסי אנגלית המותאמים לשעות וימי הלימוד של הקורסים בתואר הראשון.

מודגש כי בכל מקרה קורסי האנגלית הם מעבר לימים ולשעות הלימוד של קורסי המחלקה בתואר הראשון.

סטודנט/ית שיציג את ציון המבחן באמי"ר לאחר חודש יולי 2023,  לא נוכל להבטיח עבורו רישום לקורסי אנגלית בשעות מותאמות באוניברסיטה וייתכן ויצטרך ללמוד אנגלית במוסד אקדמי אחר מחוץ לאוניברסיטה המוכר על ידי המחלקה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה.

לנוחיותך מצורפים מס' קישורים חשובים:

קישור לאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה: https://www.nite.org.il/test-dates-and-prices/

קישור לטבלת סיווג לרמות ע"פ ציוני אמיר של המחלקה לאנגלית כשפה זרה באונ': https://efl.biu.ac.il/node/1230

מועמד העומד בכל התנאים המפורטים לעיל יכול להירשם ללימודים לשנה"ל הבאה.

ההרשמה למסלולי הלימוד לתואר ראשון תסתיים לא יאוחר מה- 1.9.2023 .

מועמד אשר יגיש מועמדות לאחר תאריכים אלה אין המחלקה מתחייבת לקבלו לשנה"ל תשפ"ד.

מודגש בזאת שהגשת המועמדות אינה מבטיחה את קבלתכם לאוניברסיטה.

ההודעה על קבלה ללימודי תואר ראשון תינתן אך ורק ע"י הוועדה לקבלת תלמידים של האוניברסיטה.

לקבלת מידע נוסף בנושא השלמת תואר ראשון להנדסאים אורט או להרשמה לימודי המשך להנדסאים בבר-אילן, צרו עמנו קשר עוד היום ונחזור אליכם בהקדם.

הרשמה ללימודי המשך להנדסאים

תהליך הקבלה וההרשמה לתוכנית הלימודים מתבצע דרך אתר האינטרנט של האוניברסיטה והוא אישי ומתבצע באופן ישיר על ידי כל מועמד.

שלבי ההרשמה לתואר ראשון להנדסאים הינם כדלהלן:

 1. יש להיכנס לאתר הרישום לאוניברסיטה.
 2. יש לבחור שם משתמש, סיסמא ולמלא את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם.
 3. יש לבחור את מסלול הלימודים שאליו נרשמתם: "המחלקה לניהול - מסלול לוגיסטיקה" / "המחלקה לניהול – מסלול ניהול טכנולוגיה".
 4. יש למלא את טופסי המועמדות ולשלם את שובר התשלום המצ"ב שם ע"ס 496 ש"ח ₪.

יש להדגיש - בשלב זה, אין לצרף שום מסמכים נוספים! – גם במידה והמערכת תשלח לכם הודעה בגין מסמכים חסרים / לא מקוריים, אין לצרף בשלב זה שום מסמכים!

 1. בסיום ההרשמה - יש לשלוח מייל לנציגת המחלקה לניהול, גב' אביגיל יוחאי במייל: ba.lm@biu.ac.il, עם אישור התשלום שתקבלו (הכולל פרטים אישיים ומספר אסמכתא לתשלום) מועמד אשר לא ישלח אישור זה, פנייתו לא תטופל!

לאחר ביצוע ההרשמה אתם נקלטים במערכת הרישום האוניברסיטאית כמועמדים חדשים לשנה"ל תשפ"ד.

שימו לב! כיוון שהנכם שייכים לפרויקט אורט, ייתכן ותקבלו מכתבי דחייה ראשוניים. רק לאחר השלמת כל חובותיכם, כפי שחתמתם עליהם בעת הקבלה למכינה, יישלח אליכם מכתב קבלה סופי בצירוף שובר תשלום ראשון מהמשרד לקבלת תלמידים המאשר את קבלתכם למסלול הלימודים.

מועמדים אשר יקבלו מכתב קבלה מהמשרד לקבלת תלמידים על סמך נתוניהם הבסיסיים (בגרות + פסיכומטרי) יחויבו בכל אופן להשלים חובותיהם כפי שחתמו עליהם בעת קבלתם למכינה.

מועמד אשר לא ישלים חובותיו כפי שפורטו במכתב הקבלה, וירצה להתחיל לימודיו באונ' בשנה"ל תשפ"ד לא ייחשב כסטודנט בפרויקט, על כל תנאיו, הסטודנט ייחשב כסטודנט רגיל באוניברסיטה ויהיה כפוף לכל נהלי האוניברסיטה הנוגעים אליו מתוקף מעמדו כסטודנט רגיל.

לתשומת לבכם, הרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ד ייעשה אף הוא בצורה מקוונת, ויתבצע רק לאחר קבלת מכתב קבלה סופי מהוועדה לקבלת תלמידים.

לקבלת מידע נוסף בנושא השלמת תואר ראשון להנדסאים אורט או להרשמה לימודי המשך להנדסאים בבר-אילן, צרו עמנו קשר עוד היום ונחזור אליכם בהקדם.

להלן מידע לגבי הקורסים הנלמדים במסלולי תואר ראשון להנדסאים - אורט:

רשימת קורסים

דגשים עבור כלל המועמדים:

 • לוח הזמנים באוניברסיטה אינו כולל את לימודי האנגלית. שעות הקורסים באנגלית מחייבים להגיע בימים ובשעות נוספים, בהתאם לרמתו של כל סטודנט. המחלקה לניהול אינה מתחייבת לגבי שעות קורסי האנגלית ולגבי הסמסטרים בהם יתקיימו קורסי האנגלית.
 • מידע מפורט לגבי תוכנית הלימודים בסמסטר הקיץ, מועדי רישום וכיו"ב יועבר בנפרד בסמוך לתקופת ההרשמה לסמסטר הקיץ.
 • למען הסר ספק סמסטר הקיץ במסלול אורט מתקיים בחודשים יולי - אוקטובר, ואינו תואם את לוח הזמנים של סמסטר הקיץ באוניברסיטה.
 • לתשומת לבכם! בנוסף לקורסי המחלקה, על כל הסטודנטים חלה חובת קורסי יסוד ביהדות, קורסים באנגלית (בהתאם לרמה האישית של כל סטודנט) וקורס בהבעה עברית (בהתאם לרמה האישית של כל סטודנט).
 • סטודנט שהתקבל לאוניברסיטה חייב להרשם לקורסי אנגלית לתואר הראשון בהתאם לרמתו. הרישום לקורסי האנגלית מהווה תנאי לרישום לקורסי התואר הראשון במחלקה לניהול,  ולא יהיה ניתן להרשם לקורסי המחלקה בטרם יבוצע רישום לקורסי אנגלית באוניברסיטה.
 • בבחינה בלימודי יסוד ביהדות מחוייבים סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ו.
 • הרישום לקורסים ולמבחנים אלו הינה באחריות הסטודנט מול היחידות וגורמי האוניברסיטה הרלבנטיים.
 • למען הסר ספק, באחריותו/ה של כל סטודנט/ית לבדוק את תכנית הלימודים, ואת הרישום המלא לקורסים אותם צריך/ה ללמוד.
 • משך הלימודים בפרויקט אורט הוא שנה אחת, הכוללת שלושה סמסטרים רצופים (סמסטר א' ,סמסמטר  ב' ,סמסמטר  קיץ).
 • שכ"ל עבור שנת הלימודים הינו: 200%, בכפוף לנהלי האוניברסיטה ולכללי מדור שכ"ל.
 • שכר הלימוד אינו כולל תשלום עבור קורסי האנגלית וקורס הבעה עברית.
 • לימוד קורס מתקדמים ב' במסגרת קורסי קיץ הינו בתשלום - מידע מפורט על גובה שכר הלימוד והתשלומים הנלווים ניתן לקבל במדור שכ"ל בלבד.
 • סטודנט אשר לא יסיים את כל חובותיו עד לסוף סמסטר הקיץ  יחויב בתוספת שכ"ל ובקורסים נוספים מעבר לנכתב לעיל.
 • מובהר בזאת כי הצגת דיפלומת הנדסאי הינה תנאי לסיום וקבלת זכאות לתואר ראשון . למען הסר ספק, סטודנט שיסיים את כל חובותיו בתואר הראשון לא יוכל לקבל אישור זכאות לBA כל עוד לא יציג את דיפלומת ההנדסאי.
 • ציון לשבח ע"ג התואר מוענק באוניברסיטה לסטודנטים שלמדו בפועל מינימום 40 ש"ש בתואר ועמדו בממוצע הנדרש לקבלת הצטיינות כפי שמופיע בתקנון משרד הרשם באוניברסיטה. הנהלת האוניברסיטה החליטה שניתן יהיה לתת ציון לשבח למסלול אורט רק לסטודנטים שלימודי המכינה ולימודי התואר בקמפוס יגיעו ביחד לסך של 40 ש"שתלמידים שמגמת ההנדסאים שלהם היא תעשיה וניהול,  לומדים במכינה 7.5 ש"ש, ועל כן  בכדי להגיע למכסת ה-40 ש"ש הנדרשת  חסרה 1 ש"ש. בהתאם לכל האמור לעיל, רק תלמידים שלמדו במכינה בפועל יותר מ 7.5  ש"ש (למדו במכינה גם את אחד מהקורסים הבאים: מבוא להסתברות/ מבוא לסטט' ב' ) יהיו זכאים לאופציית קבלת הצטיינות בתואר במידה ויעמדו בממוצע הנדרש ע"פ כללי משרד הרשם. 

הערה חשובה: על הסטודנטים להתעדכן מדי יום בהודעות המפורסמות באתר המחלקה לניהול.

קורסים במסלול לוגיסטיקה – הנדסאים מכל המגמות

(לא סופי-ייתכנו שינויים )

בשנת הלימודים: (סמ' א' + סמ' ב' שנה"ל תשפ"ה)

009

שיטות מחקר וניתוח נתונים

1.5 ש"ש

031

תמיכה לוגיסטית משולבת (מתוקשב)

1.5 ש"ש

078 

היבטים משפטיים בלוגיסטיקה

1 ש"ש

019

יסודות המימון

1 ש"ש

030 ניהול התפעול והייצור (מתוקשב)  1.5 ש"ש

027

יסודות הרכש

1.5 ש"ש

012

יסודות ניהול בשרשרת הספקה - מתוקשב

1.5 ש"ש

025

יסודות הלוגיסטיקה (מתוקשב)

1 ש"ש

021

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

1 ש"ש

066 מדעי הנתונים לניהול שפת R 1 ש"ש

060

סמינריון מחקרי

2 ש"ש

 

061

 

סמינריון עיוני

 

2 ש"ש

008 חקר ביצועים ב' 1.5 ש"ש
032 ניהול פרוייקטים 1.5 ש"ש
199 חובת הצגת  דיפלומת הנדסאים כתנאי לקבלת התואר הראשון  

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

סמסטר הקיץ השני מתקיים בחודשים יולי-אוקטובר *(קיץ תשפ"ה)

020

תיאוריות ויישומים בכלכלה

1.5 ש"ש

011

מבוא לתכנות בסביבת פייתון

1.5 ש"ש

028 תובלה ושינוע 1.5 ש"ש

050

יישומי מערכות מידע לוגיסטיות

1.5 ש"ש

 
למען הסר ספק סמסטר הקיץ במסלול תואר ראשון לימודי המשך להנדסאים - אורט, מתקיים בחודשים יולי - אוקטובר, ואינו תואם את לוח הזמנים של סמסטר הקיץ באוניברסיטה.

 

 

קורסים במסלול ניהול טכנולוגיה – הנדסאים מכל המגמות

(לא סופי-ייתכנו שינויים)

בשנת הלימודים: (סמ' א' + סמ' ב' שנה"ל תשפ"ה)

009

שיטות מחקר וניתוח נתונים

1.5 ש"ש

226

קבלת החלטות במערכות עתירות טכנולוגיה

1.5 ש"ש

061

סמינריון עיוני

2 ש"ש

030 ניהול התפעול והייצור - מתוקשב 1.5 ש"ש

223

ניהול מחקר ופיתוח 

1.5 ש"ש

224

ניהול טכנולוגיה 1

1.5 ש"ש

225

ניהול טכנולוגיה 2 

1.5 ש"ש

230

סמינריון מחקרי בניהול טכנולוגיה

2 ש"ש

234 בינה מלאכותית יוצרת 1 ש"ש
008 חקר ביצועים ב' 1.5 ש"ש
228 היבטים משפטיים בניהול טכנולוגיה  1 ש"ש
231 ניהול הגנת סייבר 1.5 ש"ש
199 חובת הצגת  דיפלומת הנדסאים כתנאי לקבלת התואר הראשון  

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

סמסטר הקיץ השני מתקיים בחודשים יולי - אוקטובר * (קיץ תשפ"ה)

222 ניהול פרויקטים טכנולוגים 1.5 ש"ש

221

ניהול פיננסי בחברות טכנולוגיה

1.5 ש"ש

223

מבוא לבינה מלאכותית

1.5 ש"ש

011 מבוא לתכנות בסביבת פייטון 1.5 ש"ש

229

בינה עסקית

1.5 ש"ש

 
למען הסר ספק סמסטר הקיץ במסלול אורט מתקיים בחודשים יולי - אוקטובר, ואינו תואם את לוח הזמנים של סמסטר הקיץ באוניברסיטה.

 

לקבלת מידע נוסף בנושא השלמת תואר ראשון להנדסאים אורט או להרשמה לימודי המשך להנדסאים בבר-אילן, צרו עמנו קשר עוד היום ונחזור אליכם בהקדם.

להרשמה                                           צרו קשר לפרטים