מסלול השלמת תזה

השלמת תזה לתואר שני

 

התואר מיועד לסטודנטים מצטיינים שסיימו תואר שני ללא תזה באחת מהתוכניות המפורטות מטה או בעלות אותו תחום ומעוניינים להשלים עבודת תזה במחלקה לניהול (מסלול של שנתיים אקדמיות):

ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה

ניהול תעשייתי

ניהול מערכות בריאות

תנאי קבלה

בעלי תואר שני מתחום דומה בממוצע של 86 ומעלה וציון בסמינריונים של תואר שני 85 ומעלה.

הליך קבלה ורישום

1.      הגשת מועמדות באתר האוניברסיטה  https://www.biu.ac.il/node/9159 לתואר שני בצירוף המסמכים הנדרשים.

2.     קבלה לתוכנית השלמת תזה לתואר שני לעומדים בתנאי הקבלה.

3.     קורסים שנה א: עד 10 נ"ז כולל כלי מחקר מתקדמים וסדנא לתזה.

4.     בתום סדנא לתזה (סוף שנה א) – הגשת הצעת מחקר

5.     אישור ההצעה ע"י בית הספר ללימודים מתקדמים ומעבר למסלול א עם תזה.

6.     שנה ב: רישום לקוד תזה (10 נ"ז שכר לימוד) והכנת עבודת המחקר.

7.     סיום עבודת המחקר, הגשה, שיפוט, בחינת הגנה וקבלת ציון.

8.     סטודנטים שעבודת התזה שלהם תאושר יקבלו אישור על כתיבת התזה הכולל את הציון שניתן לה. במסלול זה לא תוענק תעודת מוסמך.

 

פטור מקורסים

הסטודנטים המתקבלים למסלול זה זכאים לפטור מקורסי השלמה, יהדות ואנגלית.

משך הלימודים

הלימודים בכל תוכנית מתחילים בחודש אוקטובר לפי לוח הזמנים האקדמי.

משך הלימודים במסלול השלמת תזה בכל התוכניות הינו שנתיים מתחילת הלימודים לתואר.

ניתן לבקש הארכה. כל פתיחת שנה מעבר לשנתיים תחויב בתקורה.

 

(* תנאי קבלה לתואר שלישי במחלקה לניהול: ממוצע 86 לפחות בקורסי תואר שני וציון 86 לפחות בעבודת התזה או ציון 90 לפחות בעבודת התזה במידה וחויבו בקורס אחד בהיקף של 2 נ"ז או לא חויבו כלל בקורסים במסלול זה).

 

כל האמור לעיל נכון לשנה"ל תשפ"ב וכפוף לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

 

ט.ל.ח