מסלול רגיל לתזה

תואר שני עם תזה

המחלקה לניהול 

התואר מיועד לסטודנטים מצטיינים המעוניינים ללמוד תואר שני עם תזה במחלקה לניהול בתוכניות הבאות:

ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה

ניהול תעשייתי

ניהול מערכות בריאות

הליך קבלה ורישום

1.      הגשת מועמדות באתר האוניברסיטה  https://www.biu.ac.il/node/9159 לתואר שני במסלול ב ללא תזה בצירוף המסמכים הנדרשים.

2.     קבלה לתוכנית תואר שני ללא תזה לעומדים בתנאי הקבלה.

3.     קורסים שנה א: קורסי חובה (22 נ"ז) + כלי מחקר מתקדמים וסדנא לתזה (4 נ"ז)

4.     בתום סדנא לתזה (סוף שנה א) – הגשת הצעת מחקר

5.     אישור ההצעה ע"י בית הספר ללימודים מתקדמים ומעבר למסלול א עם תזה.

6.     שנה ב: רישום לקוד תזה (10 נ"ז שכר לימוד) והכנת עבודת המחקר.

7.     סיום עבודת המחקר, הגשה, שיפוט, בחינת הגנה וקבלת ציון.

משך הלימודים

הלימודים בכל תוכנית מתחילים בחודש אוקטובר לפי לוח הזמנים האקדמי.

תואר שני עם תזה בכל התוכניות הינו שנתיים מתחילת הלימודים לתואר.

ניתן לבקש הארכה. כל פתיחת שנה מעבר לשנתיים תחויב בתקורה.

דרישות נוספות

סטודנטים המתקבלים לתוכנית יחויבו גם בקורסי השלמה (במידה ואין להם רקע אקדמי בתחום), אנגלית לתואר שני וקורסי יסוד ביהדות עפ"י תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

 

נוהל הגשת תזות ודיסטרציות לספרייה

 

כל האמור לעיל נכון לשנה"ל תשפ"ב וכפוף לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

 

ט.ל.ח