הודעות לסטודנטים

כותרת עדכון אחרון
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה 21/09/2022 - 12:56
הצעת עבודה לסטודנטים 14/09/2022 - 13:50
הצעת עבודה לבוגר תעשיה וניהול / לוגיסטיקה 21/08/2022 - 11:54
הצעת עבודה לסטודנטים 17/08/2022 - 19:50
רשימת קורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול - כולל מיקום 14/07/2022 - 11:01
הצעת עבודה 23/06/2022 - 10:52
הנחיות לרישום קורסי קיץ תואר ראשון 02/06/2022 - 13:15
הרשמה לפרויקט חונכות במדור אקדמיה וקהילה 20/03/2022 - 14:02
הצעת עבודה- אינה באחריות המחלקה 16/02/2022 - 08:41
לוח מבחנים תואר ראשון- נכון ליום ה- 18.1.22 25/01/2022 - 19:14