הודעות לסטודנטים

כותרת עדכון אחרון
אפשרות למלגה 19/01/2023 - 12:01
רשימת קורסים הנלמדים בתואר ראשון במתכונת משולבת-זום+פרונטאלי תשפ"ג. 28/12/2022 - 07:53
הצעת עבודה במשטרה 19/12/2022 - 12:38
חונכות סטודנטים בתמורה למלגה או שכר הולם- *לשכת דיקן הסטודנטים 14/12/2022 - 14:01
הרשמה לפרויקט חונכות במדור אקדמיה וקהילה 14/12/2022 - 13:52
אפשרות למלגה 06/11/2022 - 12:39
הצעת עבודה תמיכה לוגיסטית 18/10/2022 - 14:52
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה 21/09/2022 - 12:56
רשימת קורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול - כולל מיקום 14/07/2022 - 11:01