BIU Campaign
המחלקה לניהול באוניברסיטת בר אילן מכשירה סטודנטים ללימודי תואר ראשון שני ושלישי בתחום הלוגיסטיקה וניהול שרשרת הספקה, וכן לתארים מתקדמים בניהול תעשייתי וניהול מערכות בריאות. המחלקה עוסקת בקידום המחקר בתחומים אלו באמצעות חברי הסגל שלה תוך שיתוף פעולה מחקרי עם מוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובעולם, המשך...
יצירת קשר