סגל מינהלי

מזכירות תואר ראשון
שם תפקיד טלפון
גב' לאה דימנט מרכזת 03-5318276
גב' אביגיל יוחאי מרכזת מסלול אורט 03-5318276
גב' ענת רוט רכזת תואר ראשון: ניהול טכנולוגיה 03-5318276
מזכירות תארים מתקדמים
שם תפקיד טלפון
גב' ליאת קרוליצקי מרכזת תארים מתקדמים 03-5318276
גב' אילנה אלגרבלי רכזת תואר שני: ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה 03-5318276
גב' רונית פולק רכזת תואר שני: ניהול תעשייתי וניהול מערכות בריאות 03-5318276
הנהלת המחלקה לניהול
שם תפקיד טלפון
מר נדב גואטה סגן מנהלי 03-5318276
גב' שרון סמדר מרכזת מזכירות המחלקה 03-5318276
יועץ מיחשוב
שם תפקיד טלפון
מר אחיעד מינס מרכז 03-5318276