סגל מינהלי

מזכירות תואר ראשון

תפקיד טלפון
גב' דימנט לאה מרכזת 03-5318276
גב' יוחאי אביגיל מרכזת מסלול אורט 03-5318276
גב' רוט ענת רכזת תואר ראשון: ניהול טכנולוגיה 03-5318276

מזכירות תארים מתקדמים

תפקיד טלפון
גב' קרוליצקי ליאת מרכזת תארים מתקדמים 03-5318276
גב' פולק רונית רכזת תואר שני: ניהול תעשייתי וניהול מערכות בריאות 03-5318276
גב' אלגרבלי אילנה רכזת תואר שני: ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה 03-5318276

הנהלת המחלקה לניהול

תפקיד טלפון
מר גואטה נדב סגן מנהלי 03-5318459
גב' סמדר שרון מרכזת מזכירות המחלקה 03-5318459

יועץ מיחשוב

תפקיד טלפון
מר מינס אחיעד מרכז 03-5318116