הודעות לסטודנטים

כותרת עדכון אחרון
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה 21/09/2022 - 12:56
לוגיסטיקה למנהלים שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:55
סמסטר קיץ תשפ"ב - לוג' למנהלים 14/06/2022 - 14:56