הודעות לסטודנטים

כותרת עדכון אחרון
הזמנה להשתתפות ביריד הקריירה והתעסוקה לסטודנטים ובוגרי אוניברסיטת בר-אילן | יום שני 1.7.24
הצטרפו אלינו ליום הפתוח 31.5 במחלקה לניהול!
קולות קוראים חדשים בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים
תחרות ארצית חדשנות לעולם טוב יותר
הצעת עבודה - ההצעה אינה באחריות המחלקה
לוגיסטיקה למנהלים שנה"ל תשפ"ד - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד
הגשת בקשה לסיום תואר - דרך מערכת אינ-בר
משרות פנויות בתחומי שרשרת האספקה, רכש, לוגיסטיקה, אחזקה