הודעות לסטודנטים

כותרת עדכון אחרון
הצעת עבודה - ההצעה אינה באחריות המחלקה
ניהול מערכות בריאות שנה"ל תשפ"ד - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד
הגשת בקשה לסיום תואר - דרך מערכת אינ-בר