הודעות לסטודנטים

כותרת עדכון אחרון
בחינת פטור מחלקתית באנגלית 2/10/22 20/09/2022 - 11:39
ניהול מערכות בריאות שנה"ל תשפ"ג - מערכת שעות, דף הנחיות ועוד 13/09/2022 - 16:57
סמסטר קיץ תשפ"ב ניהול בריאות 23/05/2022 - 09:56
הגשת בקשה לסיום תואר - דרך מערכת אינ-בר 28/11/2021 - 08:24