סגל אקדמי

ראש המחלקה
שם דוא"ל
פרופ' קונסטנטין קוגן Konstantin.Kogan@biu.ac.il
סגן ראש המחלקה
שם דוא"ל
ד"ר יובל הדס yuval.hadas@biu.ac.il