רשימת קורסי בחירה תואר ראשון תשפ"ג

מצורפת רשימת קורסי הבחירה בתואר ראשון לשנת הלימודים תשפ"ג.הרשימה אינה סופית!

שימו לב - לא כל הקורסים פתוחים לכל התוכניות ו/או לכל השנים. 

ישנן מגבלות שונות. 

סטודנט שנה ב ומעלה שנרשם כבר ל 5 נקודות זכות אינו יכול להירשם עצמאית לקורסי בחירה נוספים. 

בתום תקופת הרישום ניתן יהיה לשלוח פניה למחלקה עם בקשה להירשם לקורס נוסף והרישם יהיה על בסיס מקומות פנויים לרישום. 

קורסי בחירה תואר ראשון תשפ"ג 

תאריך עדכון אחרון : 30/10/2022