סמסטר קיץ תשפ"ד - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה במגמת תפעול בתי חולים ושירותי בריאות

שלום רב,

סמסטר קיץ תשפ"ד יחל ב-25.7.24  ויסתיים ב-31.10.24.

בסמסטר הקיץ ישנו רישום ל-2 קורסי חובה: "ניהול מערכות תובלה ושינוע" 55504 (1 ש"ש) וקורס מתוקשב "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" 55605 (2 ש"ש) + רישום לסמינריון (4 ש"ש) רק למי שבמסלול ללא תזה.

הרישום יחל בתאריך 1.7.24 בשעה 9:00 ויסתיים בתאריך 4.7.24 בחצות.

מצ"ב תוכנית הלימודים.

לאחר ביצוע הרישום לקורסים יתעדכן לכל סטודנט מצב החשבון, ויהיה עליכם לעבור לשלב התשלום עבור סמסטר הקיץ.
סטודנטים שלא יסדירו את התשלום במעמד הרישום - יימחקו הקורסים. 
התשלום יתבצע בכרטיס אשראי.
שכר הלימוד עבור קורסי הקיץ אינו מוחזר לנרשמים המבטלים רישומם לקורסים.
לידיעתכם, סטודנטים אשר לא סיימו לשלם את חובם על שנת הלימודים - חוב זה יתווסף לסכום התשלום של קורסי הקיץ.
לשאלות בנושא שכ"ל, יש לפנות למדור שכ"ל

מצ"ב הנחיות רישום לסמסטר הקיץ יש לקרוא בעיון.

 

קורס חובה מתוקשב 55-605 שיטות וכלי ניהול מתקדמים

להלן תאריכי מפגשי החובה שיתקיימו בזום בקורס המתוקשב שיטות וכלי ניהול מתקדמים 55605:

25.7.24 יום ה' בין השעות 18:00-20:00

22.8.24 יום ה' בין השעות 16:00-18:00

13.9.24 יום ו' בין השעות 8:00-10:00

סילבוס הקורס 

בחינה מועד א בקורס הנ"ל מתוכננת לתאריך: 14.11.24 בשעה 16:00. ומועד ב 19.12.24 בשעה 16:00. לכשמועדים אלו יאושרו סופית הם יופיעו באינבר תחת "מועדי בחינות".

קורס חובה 55-504 ניהול מערכות תובלה ושינוע

להלן תאריכי מפגשי החובה שיתקיימו בזום בקורס ניהול מערכות תובלה ושינוע:

1.8.24 יום ה' בין השעות 16:00-18:00

8.8.24 יום ה' בין השעות 16:00-18:00

15.8.24 יום ה' בין השעות 16:00-18:00

22.8.24 יום ה' בין השעות 18:00-20:00

בחינה מועד א בקורס הנ"ל מתוכננת לתאריך: 9.10.24 בשעה 16:00. ומועד ב 21.11.24 בשעה 16:00. לכשמועדים אלו יאושרו סופית הם יופיעו באינבר תחת "מועדי בחינות".

סמינריון (רק למי שבמסלול ללא תזה)

המנחה בסמינריון היא פרופ' רחלי מגנזי. פרופ' מגנזי תעדכן באתר הקורס במודל את מועדי המפגשים בסמינריון.

קיץ נעים!

תאריך עדכון אחרון : 01/07/2024