קבלה והרשמה ללימודי תואר ראשון מסלול לוגיסיטיקה -תכנית אורט

שלחו לחבר

קבלה והרשמה ללימודי תואר ראשון במסלול  לוגיסטיקה -תכנית אורט – תקף לשנה"ל תשע"ו

 

הזכאים להתקבל ולהירשם ללימודי תואר ראשון בלוגיסטיקה במחלקה לניהול, הם כל המועמדים שעמדו בתנאים שיפורטו להלן:

א. השלימו את לימודי הנדסאים (שנתיים לפחות) במגמות: תעשיה וניהול, אלקטרוניקה, תוכנה, חשמל, קירור ומיזוג אויר,מכונות, בניה ,הנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים, אדריכלות נוף, תקשורת חזותית ואינטראקטיבית, עיצוב תעשייתי, טכנולוגיות מים, כימיה תרופתית וביוטכנולוגיה בלבד, והשיגו ממוצע משוכלל של 80 ומעלה בקורסים הפנימיים כאשר לכל הקורסים יש ציון דיגיטלי עובר.

ב. השיגו ממוצע משוכלל של 75 בקורסים שנלמדו במכינה כאשר לכל הקורסים יש ציון דיגיטלי עובר של 60 .

ג. השיגו מעל 85 בחלק האנגלית בפסיכומטרי/ אמי"ר או 185 /אמיר"ם ו/או למדו קורס מכינה באנגלית בקיץ, ושסיימו אותו בציון  60 ומעלה.

ד. יש בידיהם זכאות לתעודת בגרות/ מכינת 30+ של אונ' בר אילן מציון 75 ומעלה.(סטודנט שבידו תעודת בגרות שאינה ישראלית יש להעביר את תעודת הבגרות בצירוף אישור משרד החינוך על כך שהתעודה הינה שוות ערך להשכלה על יסודית מלאה , שוות ערך לבגרות)

ה. יש בידיהם ציון של הפסיכומטרי.

ו. ציון 60 ומעלה במבחן החיצוני בסטטיסטיקה במסלול להנדסאים-מגמת תעשיה וניהול בלבד.

ז. נרשמו לקורסי הקיץ כשומעים חופשיים ויעמדו בהם בהצלחה (ראה ניספח א').

ח. השלימו את כל החובות כפי שחתמו עליהם בעת כניסתם למכינה.

מועמד העומד בכל התנאים המפורטים לעיל יכול להירשם ללימודים לשנה"ל הבאה.

תהליך הקבלה וההרשמה למסלולי הלימוד יסתיים לא יאוחר מה- 17 ספטמבר 2015.

מודגש בזאת שהגשת המועמדות אין בה כדי להבטיח את קבלתכם לאוניברסיטה.

ההודעה על קבלה ללימודי תואר ראשון תינתן אך ורק ע"י הוועדה לקבלת תלמידים של האוניברסיטה.

תהליך ההרשמה:

תהליך הקבלה וההרשמה לתוכנית הלימודים הוא אישי ומתבצע באופן ישיר על ידי כל מועמד , דרך רישום מקוון באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן.

מועמדים אשר השלימו את כל חובותיהם חייבים להירשם לאוניברסיטה .

מועמד אשר יגיש מועמדות לאחר תאריכים אלה- אין המחלקה מתחייבת לקבלו לשנה"ל תשע"ו!

שלבי ההרשמה הינם כדלהלן:

1. יש להיכנס לאתר הרישום לאוניברסיטה בלינק הבא https://dory.os.biu.ac.il/BIR/, ולבחור "רישום מקוון לאוניברסיטת בר אילן- קמפוס רמת גן".

2. יש לבחור שם משתמש, סיסמא ולמלא את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

3. יש לבחור את מסלול הלימודים שאליו נרשמתם- המחלקה לניהול - מסלול לוגיסטיקה

4. יש למלא את טופסי המועמדות ולשלם את שובר התשלום המצ"ב שם ע"ס 460 ש"ח ₪.

5. יש להדגיש- בשלב זה, אין לצרף שום מסמכים נוספים! גם במידה והמערכת תשלח לכם הודעה בגין מסמכים חסרים / לא מקוריים, אין לצרף בשלב זה שום מסמכים!

6. בסיום ההרשמה- יש לשלוח מייל לנציגת המחלקה לניהול, גב' אביגיל יוחאי במייל: ba.lm@mail.biu.ac.il עם אישור התשלום שתקבלו (הכולל פרטים אישיים ומספר אסמכתא לתשלום). מועמד אשר לא ישלח אישור זה- פנייתו לא תטופל!

לאחר ביצוע ההרשמה אתם נקלטים במערכת הרישום האוניברסיטאית כמועמדים חדשים לשנה"ל תשע"ו.

שימו לב! כיוון שהנכם שייכים לפרויקט אורט, ייתכן ותקבלו מכתבי דחייה ראשוניים. רק לאחר השלמת כל חובותיכם, כפי שחתמתם עליהם בעת הקבלה למכינה- יישלח אליכם מכתב קבלה סופי בצירוף שובר תשלום ראשון מהמשרד לקבלת תלמידים המאשר את קבלתכם למסלול הלימודים.

מועמדים אשר יקבלו מכתב קבלה מהמשרד לקבלת תלמידים על סמך נתוניהם הבסיסיים (בגרות + פסיכומטרי) יחויבו בכל אופן להשלים חובותיהם כפי שחתמו עליהם בעת קבלתם למכינה.

מועמד אשר לא ישלים חובותיו כפי שפורטו במכתב הקבלה, וירצה להתחיל לימודיו באונ' בשנה"ל תשע"ו- לא ייחשב כסטודנט בפרויקט, על כל תנאיו, הסטודנט ייחשב כסטודנט רגיל באוניברסיטה ויהיה כפוף לכל נהלי האוניברסיטה הנוגעים אליו מתוקף מעמדו כסטודנט רגיל.

הוראות והנחיות בעניין שלבי הרישום הבאים לאחר קבלת מכתבי הקבלה יינתנו בשלב מאוחר יותר, לאחר שנוכל לבחון האם עמדתם בכל תנאי הקבלה, כפי שנדרשו מכם בעת קבלתכם למכינה.

לתשומת לבכם, הרישום לקורסים לשנה"ל תשע"ו ייעשה אף הוא בצורה מקוונת, ויתבצע רק לאחר קבלת מכתב קבלה סופי מהוועדה לקבלת תלמידים.

להלן רשימת הקורסים למסלול לוגיסטיקה:

 

קורסים לבוגרי מגמת תעשיה וניהול*:

בסמסטר קיץ הראשון:

017

תיאוריות ויישומים בכלכלה מיקרו

1.5 ש"ש

018

תיאוריות ויישומים בכלכלה מאקרו

1.5 ש"ש

029

יסודות האחזקה

1.5 ש"ש

028

יסודות מערכות תובלה ושינוע

1.5 ש"ש

   

סה"כ 6 ש"ש

בשנת הלימודים:

   

019

יסודות המימון

1.5 ש"ש

009

שיטות וכלי מחקר

4 ש"ש

032

ניהול פרוייקטים

1.5 ש"ש

050

מערכות מידע לוגיסטיות 1.5 ש"ש

027

יסודות הרכש 1.5 ש"ש

060

סמינריון מחקרי

2 ש"ש

061

סמינריון עיוני

2 ש"ש

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

   

סה"כ 20 ש"ש

בקיץ האחרון:

   

033

ניהול מערכות לוגיסטיות (מתוקשב)

2 ש"ש

031

תמיכה לוגיסטית משולבת (מתוקשב)

1.5 ש"ש

008

חקר ביצועים ב'

1.5 ש"ש

   

סה"כ 5 ש"ש

 

* בהמשך תצורף טיוטת מערכת שעות ראשונית לשנה"ל תשע"ו. המערכת כפופה לשינויים ואינה סופית!!

למען הסר ספק,לוח הזמנים באוניברסיטה לא כולל את לימודי האנגלית. שעות הקורסים באנגלית מחייבים להגיע בימים ובשעות נוספים, בהתאם לרמתו של כל סטודנט.

 באחריותו/ה של כל סטודנט/ית לבדוק את תוכנית הלימודים, ואת הרישום המלא לקורסים אותם צריך/ה ללמוד.

מידע מפורט לגבי תוכנית הלימודים בסמסטר הקיץ, מועדי רישום וכדומה יועבר בנפרד בסמוך לתקופת ההרשמה לסמסטר הקיץ.

לתשומת לבכם! בנוסף לקורסי המחלקה, כל הסטודנטים חייבים בקורסי יסוד ביהדות, בבחינה במושגי יסוד ביהדות, קורסים באנגלית (בהתאם לרמה האישית של כל סטודנט), קורס בהבעה עברית (בהתאם לרמה האישית של כל סטודנט).

הרישום לקורסים ולמבחנים אלו הינה באחריות הסטודנט מול היחידות וגורמי האוניברסיטה הרלבנטיים.

למען הסר ספק, באחריותו/ה של כל סטודנט/ית לבדוק את תוכנית הלימודים, ואת הרישום המלא לקורסים אותם צריך/ה ללמוד.

משך הלימודים בפרויקט אורט הוא שנה אחת, הכוללת ארבעה סמסטרים רצופים (קיץ, א, ב, קיץ).

שכ"ל עבור שנת הלימודים הינו: 200% , בכפוף לנהלי האוניברסיטה ולכללי מדור שכ"ל.  יודגש כי שכר הלימוד אינו כולל תשלום עבור קורסי האנגלית.

סטודנט אשר לא יסיים את כל חובותיו עד לסוף סמסטר הקיץ השני יחויב בתוספת בשכר הלימוד ובקורסים נוספים מעבר למה שנכתב לעיל.

קורסים לבוגרי המגמות: אלקטרוניקה, תוכנה, חשמל, קירור ומיזוג אויר,מכונות, בניה ,הנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים, אדריכלות נוף, תקשורת חזותית ואינטראקטיבית, עיצוב תעשייתי בסמסטר קיץ הראשון:

017

תיאוריות ויישומים בכלכלה מיקרו

1.5 ש"ש

018

תיאוריות ויישומים בכלכלה מאקרו

1.5 ש"ש

029

יסודות האחזקה

1.5 ש"ש

028

יסודות מערכות תובלה ושינוע

1.5 ש"ש

 

 

סה"כ 6 ש"ש

בשנת הלימודים:

   

019

יסודות המימון

1.5 ש"ש

009

שיטות וכלי מחקר

4 ש"ש

032

ניהול פרוייקטים

1.5 ש"ש

050

מערכות מידע לוגיסטיות 1.5 ש"ש

027

יסודות הרכש 1.5 ש"ש

060

סמינריון מחקרי

2 ש"ש

061

סמינריון עיוני

2 ש"ש

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

 

קורס יהדות (מתוקשב)

2 ש"ש

   

סה"כ 20 ש"ש

בקיץ האחרון:

   

033

ניהול מערכות לוגיסטיות 2 ש"ש

031

תמיכה לוגיסטית משולבת (מתוקשב) 1.5 ש"ש

008

חקר ביצועים ב'  1.5 ש"ש

030

ניהול הייצור 1.5ש"ש
003 מבוא לסטטסיטיקה ב' 1.5 ש"ש
   

סה"כ 8 ש"ש

 

 

 

*בהמשך תצורף טיוטת מערכת שעות ראשונית לשנה"ל תשע"ו. המערכת כפופה לשינויים ואינה סופית!!

למען הסר ספק,לוח הזמנים באוניברסיטה לא כולל את לימודי האנגלית. שעות הקורסים באנגלית מחייבים להגיע בימים ובשעות נוספים, בהתאם לרמתו של כל סטודנט.

מידע מפורט לגבי תוכנית הלימודים בסמסטר הקיץ, מועדי רישום וכדומה יועבר בנפרד בסמוך לתקופת ההרשמה לסמסטר הקיץ.

לתשומת לבכם! בנוסף לקורסי המחלקה, כל הסטודנטים חייבים בקורסי יסוד ביהדות, בבחינה במושגי יסוד ביהדות, קורסים באנגלית (בהתאם לרמה האישית של כל סטודנט), קורס בהבעה עברית (בהתאם לרמה האישית של כל סטודנט).

הרישום לקורסים ולמבחנים אלו הינה באחריות הסטודנט מול היחידות וגורמי האוניברסיטה הרלבנטיים.

למען הסר ספק, באחריותו/ה של כל סטודנט/ית לבדוק את תוכנית הלימודים, ואת הרישום המלא לקורסים אותם צריך/ה ללמוד.

משך הלימודים בפרויקט אורט הוא שנה אחת, הכוללת ארבעה סמסטרים רצופים (קיץ, א, ב, קיץ).

שכ"ל עבור שנת הלימודים הינו: 200% , בכפוף לנהלי האוניברסיטה ולכללי מדור שכ"ל.  יודגש כי שכר הלימוד אינו כולל תשלום עבור קורסי האנגלית.

סטודנט אשר לא יסיים את כל חובותיו עד לסוף סמסטר הקיץ השני יחויב בתוספת בשכר הלימוד ובקורסים נוספים מעבר למה שנכתב לעיל.

הערה חשובה: על הסטודנטים להתעדכן מדי יום בהודעות המפורסמות באתר המחלקה לניהולhttp://management.biu.ac.il/ .

המידע המועבר בדפים אלה הינו על פי מיטב הנתונים וההערכות המצויות בידנו. הנהלת האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן בכל עת את המידע המתייחס לקבלה וללימודים במכינות בהתאם למדיניות והנחיות האוניברסיטה והגורמים המוסמכים לכך.

 

 

לפרטים ושאלות נוספות ניתן לפנות לנציגת המחלקה לניהול הגב' אביגיל יוחאי במייל: ba.lm@biu.ac.il  או בטלפון 03-5318276 שלוחה 1  בימים ובשעות שיפורסמו לשם כך.