מסלול רגיל לתואר שלישי

שלחו לחבר

תואר שלישי – לימודי דוקטורט

המחלקה לניהול 

התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים שסיימו תואר שני עם תזה ומעוניינים להמשיך ללימודי דוקטורט במחלקה לניהול.

ניתן להגיש בקשה למלגת נשיא לדוקטורנטים לפני הגשת מועמדות.

תנאי קבלה

בעלי תואר שני עם תזה בממוצע של 86 ומעלה וציון 86 ומעלה בתזה.

חובה למצוא מנחה ונושא לפני הגשת המועמדות.

הליך קבלה ורישום

1.      הגשת מועמדות באתר האוניברסיטה  https://graduate-school.biu.ac.il/ לתואר שלישי בצירוף המסמכים הנדרשים.

2.     קבלה לתואר שלישי לעומדים בתנאי הקבלה.

3.     רישום לקורסים: במהלך הלימודים הסטודנט חייב להירשם לקורסים בהיקף של 8 נ"ז (מקורסי תואר שני ומעלה) עפ"י דרישת המנחה וסמינריונים בהיקף של 12 נ"ז.

בכל שנה חייב להיות רשום לקוד דוקטורט.

4.     בסוף שנה א הסטודנט צריך להגיש הצעת מחקר  (תאריך הגשת ההצעה מופיע ע"ג מכתב הקבלה).

5.     בתום הלימודים- הגשת עבודת הדוקטורט.

דרישות נוספות

סטודנטים המתקבלים למסלול זה יחויבו בקורסי השלמה (לסטודנטים חסרי רקע בתחום), לקורסי יהדות ואנגלית לפי תקנון הוועדה לתואר שלישי.

משך הלימודים

משך הלימודים במסלול זה הינו 4 שנים. כל פתיחת שנה נוספת תחויב בתקורה.

נוהל הגשת תזות ודיסטרציות לספרייה

 

כל האמור לעיל נכון לשנה"ל תשפ"ב וכפוף לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

 

ט.ל.ח