שלחו לחבר

מסלול רגיל לתואר שלישי

תואר שלישי – לימודי דוקטורט

המחלקה לניהול 

התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים שסיימו תואר שני עם תזה ומעוניינים להמשיך ללימודי דוקטורט במחלקה לניהול.

ניתן להגיש בקשה למלגת נשיא לדוקטורנטים לפני הגשת מועמדות.

תנאי קבלה

בעלי תואר שני עם תזה בממוצע של 86 ומעלה וציון 86 ומעלה בתזה.

* בעלי תואר שני עם תזה בתחומים שונים מממסלולי המחקר המוצעים במחלקה לניהול, יתקבלו לשנת השלמות לתואר שלישי ויחויבו בקורסי השלמה בהיקף של עד 16 נ"ז. במידה וממוצע הקורסים יהיה 85 ומעלה, יתקבלו לתואר שלישי בשנה"ל העוקבת.

חובה למצוא מנחה ונושא לפני הגשת המועמדות ללימודי תואר שלישי.

הליך קבלה ורישום

1.      הגשת מועמדות באתר האוניברסיטה https://www.biu.ac.il/node/9159  לתואר שלישי בצירוף המסמכים הנדרשים.

2.     קבלה לתואר שלישי לעומדים בתנאי הקבלה.

3.     רישום לקורסים: במהלך הלימודים לתואר שלישי הסטודנט חייב להירשם לקורסים בהיקף של 8 נ"ז (מקורסי תואר שני ומעלה) עפ"י דרישת המנחה וסמינריונים בהיקף של 12 נ"ז.

בכל שנה חייב להיות רשום לקוד דוקטורט.

4.     בסוף שנה א הסטודנט צריך להגיש הצעת מחקר  (תאריך הגשת ההצעה מופיע ע"ג מכתב הקבלה).

5.     בתום הלימודים- הגשת עבודת הדוקטורט.

דרישות נוספות

סטודנטים המתקבלים למסלול זה יחויבו בקורסי השלמה (לסטודנטים חסרי רקע בתחום), לקורסי יהדות ואנגלית לפי תקנון הוועדה לתואר שלישי.

משך הלימודים

משך הלימודים במסלול זה הינו 4 שנים. כל פתיחת שנה נוספת תחויב בתקורה.

נוהל הגשת תזות ודיסטרציות לספרייה

 

כל האמור לעיל נכון לשנה"ל תשפ"ב וכפוף לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

 

ט.ל.ח

 

תאריך עדכון אחרון : 21/07/2021