ראש תכנית תואר שני בניהול מערכות בריאות

פרופ' טובה רוזנבלום

דוא"ל
rosenbt1@biu.ac.il
קורות חיים

טובה נשואה, אם לחמישה יחדים וסבתא לחמישה נכדים. היא סיימה תואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ודוקטורט בנושא חיפוש ריגושים בכביש באוניברסיטת בר אילן. לפני כעשרים שנה היא הקימה עם הצוות שלה את המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים בבר אילן וכן את התכנית האקדמית ללימודי בטיחות בדרכים.

טובה ביצעה מחקרים רבים בתחום הפסיכולוגיה התעבורתית כמו גם בתחום ההתנהגות הארגונית ופרסמה למעלה מ-60 מאמרים בכתבי עת בינלאומיים מהשורה הראשונה. היא משמשת מזה עשר שנים כעורכת משנה של כתב העת המוביל בתחומה -  וכן מנחה כעשרה סטודנטים לתזה וכעשרים סטודנטים לעבודת הדוקטורט. לאורך שנים רבות טובה מקיימת כנס מדעי בינלאומי בבר אילן בתחום הפסיכולוגיה התעבורתית. השנה זה יהיה הכנס ה-30. מזה שלוש שנים טובה משמשת כראש התכנית לתואר שני לניהול מערכות בריאות ולניהול מערכות בריאות בדגש על בריאות הציבור במחלקה לניהול בבר אילן.


 

 

ACADEMIC AFFILATIONS/APPOINTMENTS

 

Year

Appointment

(Work Percentage)

2001-2005

Assistant, Dept. of Criminology

50-100%

2005- 2009

Lecturer, Interdisciplinary Dep’t. of Social Sciences

100%

2009-2012

Senior Lecturer, Dept. of Management

100%

2012-present

Associate Professor with tenure, Dept. of Management

100%

        

 

PROFESSIONAL FUNCTIONS:

Year

Function

2000-2005

Lecturer, Department of Criminology, Bar Ilan Univ.

2005-present

Lecturer, Interdisciplinary Dep’t. of Social Sciences, Bar Ilan Univ.

2003-present

Head, Phoenix Road Safety Studies, Interdisciplinary Dep’t. of Social Sciences, Bar Ilan Univ.

2001-present

Head of the Research Institute of Human Factors in Road

Safety (in a voluntary capacity)

2002-2003

Membership in the National Authority of Road Safety

Committee for the three-year program

2002-2003

Counselor for the National Authority of Road Safety for safety campaigns

2003-2004

Membership in the National Authority of Road Safety Supreme Appeal

Committee mandated to allocate the prize for excellence in Road Safety among

Municipal Authorities (sum of prices: 1,000,000 NIS)

2006-present

Chair of the National Committee in the Ministry of Education for

Establishing Road Safety Studies in the (70) Academic Institutes for

Teachers

2006-present

Membership in the Committee of Ministry of Health for ADHD Drivers

2007-present

Membership in the Supreme Safety Board of the Israeli Train Company

Chair of the Sub-Committee of Human Factors of this Board

2007-present

Membership in the Committee of the National Road Safety Authority

For Pedestrians' Safety

2007-present

Membership in the Committee of the National Road Safety Authority

for New Regulations for Physicians in the context of Road Safety

2007-present

Academic Counselor for the Traffic Police for the Policy of Cellular Phone Usage while Driving

2007-present

Scientific Expert in the Parliamentary Committee for the Law of Billboards on the Roadside

2008-present

Chair of the Board of Road Safety Profession of Ministry of Education

2008-present

 

2010-present

2010-present

2010-present

Membership in the prestigious Editorial Board of the journal "Accident Analysis and Prevention"

Head of Research, Dept. of Management

Vice Head, Dept. of Management

In Charge of “Erasmus Mundus” Project in Bar Ilan Univ.

פרסומים

ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

1.  Rosenbloom, T., & Wolf, Y. (2002). Sensation seeking and detection of risky road

      signals: A developmental perspective. Accident Analysis and Prevention, 34, 569-580.

2.  Rosenbloom, T., & Wolf, Y. (2002). Signal detection in everyday life traffic 

      dilemmas Accident Analysis and Prevention, 34, 763-772.

3.  Rosenbloom, T. (2003). Risk evaluation and risky behavior of high and low sensation

     Seekers. Social Behavior and Personality, 31, 375-386.

4.  Rosenbloom, T. (2003). Sensation seeking and risk taking in mortality salience.

     Personality and Individual Differences, 35, 1809-1819.

5.  Rosenbloom, T., Barkan, H., Nemrodov, D. (2004). Pedestrians’ behavior at intersections in ultra-orthodox and secular cities.                            Transportation Research: Part F, 7, 395-404.

6.  Rosenbloom, T. (2006). Sensation seeking and abidance to red traffic-light. Social Behavior and Personality, 34, 113-122.

7. Rosenbloom, T. (2006). Driving performance while using cell phones: An observational study. Journal of Safety Research, 37, 207– 212.

8. Rosenbloom, T. (2006). Color preferences of high and low sensation seekers.Creativity Research Journal, 18, 229-235.

9.  Rosenbloom, T., Nemrodov, D., & Ben Eliyahu, A. (2006). Yielding behavior of Israeli drivers:  Interaction of age and gender. Perceptual          and Motor Skills, 103, 387-390.

10.  Rosenbloom, T., Perlman, A., & Shahar, A. (2007). Women drivers’ behavior in well-known versus less familiar locations. Journal of                  Safety Research, 38, 283-288.

11.  Rosenbloom, T. & Shahar, A. (2007). Differences between taxi and nonprofessional male drivers in attitudes towards traffic violation                penalties. Transportation Research Part F:Traffic Psychology and Behaviour, 10, 428-435.

12.  Rosenbloom, .T, Shahar, A., Perlman, A., Estreich, D., & Kirzner, E. (2007). Success on a practical driver's license test as a function of            presence of another testee, order and sex. Accident Analysis and Prevention, 39, 1290-1301.

13.  Rosenbloom, T., Shahar, A., Elharar, A., & Danino, O.  (2008). Risk perception of handling risks in demanding driving situations, age and        gender. Accident Analysis and Prevention, 40, 697-703.

14. Rosenbloom, T., Ben Eliyahu, A. & Nemrodov, D. (2008). Children's crossing behavior with an accompanying Adult. Safety Science, 46,           1248-1254.

15. Rosenbloom, T., Nemrodov, D., Ben-Eliyahu, A., & Eldror, E. (2008). Fear and

           danger appraisals of a road crossing scenario: A developmental perspective.

          Accident Analysis and Prevention, 40, 1619-1626.

16. Rosenbloom. T., Haviv, M., Peleg, A., & Nemrodov, D. (2008). The effectiveness of

      road safety crossing guards: Knowledge and behavioral intentions. Safety Science46, 1450-1458.

17. Rosenbloom, T., Levi, S., Peleg, A, & Nemrodov, D. (2009).Effectiveness of Road Safety Workshop for Young Adults. Safety Science, 47,       608-613.

18. Rosenbloom, .T, Shahar, A., Perlman, A. (2008). Compliance of Ultra-Orthodox and

            Secular Pedestrians with Traffic Lights in Ultra-Orthodox and Secular Locations.

            Accident Analysis and Prevention, 40, 1919-1924.

19. Rosenbloom, T., Ben-Eliyahu, A., & Nemrodov, D. (2009). Self-Concept and      

             dangerous driving proclivity in male and female Israeli drivers. Social Behavior Personality, 37, 539-544.

20. Rosenbloom, T., Nemrodov, D., Ben-Eliyahu, A., Beigel, A., & Eldror, E.

           (2009). Committing driving violations: An observational study

                  comparing city, town and village. Journal of Safety Research, 40, 215–219.

21.Rosenbloom, T. (2009). Crossing at red light: Behavior of individuals and groups.

             Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 12,

                   389-394.

22. Rosenbloom, T., Shahar, A., & Eldror, E. (2009). Approaches of truck drivers toward

             reckless on-road behavior. Accident Analysis & Prevention, 41, 723-728.

23.Rosenbloom, T., Beigel, A., Perlman, A., & Eldror, E. (2010). Parental and offspring

                   assessment of driving capability under the influence of drugs or alcohol: Gender and

                   inter-generational differences. Accident Analysis and Prevention, 42, 2125-2131.                   

24. Rosenbloom, T. & Wultz, B. (2011). Thirty-day self-reported risky driving behaviors

           of ADHD and Non-ADHD drivers. Accident Analysis and Prevention, 43, 128-133.

25. Rosenbloom, T., Perlman, A., & Pereg, A. (2011). Hazard perception of

             motorcyclists and car drivers. Accident Analysis and Prevention, 43, 600-604.

26. Rosenbloom, T. (2011). Traffic light compliance by civilians, soldiers and military

              officers. Accident Analysis and Prevention, 43, 2010-2014.

27. Rosenbloom, T., Beigel, A., & Sapir-Lavid, Y. (2012). Actual and perceived

         social norms of children's road crossing behavior. Safety Science, 50, 175-180.

28. Rosenbloom, T., Pereg, A. (2012). A within-subject design of comparison of waiting

             time of pedestrians before crossing three successive road crossings. Transportation

             Research Part F, 15, 625-634..

29. Rosenbloom, T., & Eldror, E. (2013). Vehicle impoundment regulations as a means

              for reducing  traffic-violations and road accidents in Israel. Accident  Analysis

              and Prevention, 50,423-429.

30. Zivotofsky, A. Z., Eldror, E., Mandel, R., & Rosenbloom, T. (2012). Misjudging

                their own steps: Why elderly have trouble in crossing the road? Human Factors, 54,

                600-607.        

31. Peer, E. & Rosenbloom, T. (2013). When two motivations race: The effects of            

           the time-saving bias and sensation seeking on driving speed choices.  Accident           

          Analysis and Preventio,. 50, 1135-1139.

32. Kremer, I., Orbach, I., & Rosenbloom, T. (2013). Body image among

         sexual and physical abuse victims. Violence and Victims, 28, 259-273.

33. Rosenbloom, T., Pereg, A., & Perlman, A. (accepted). Compliance with Traffic Laws by traffic policemen, non-traffic policemen and civilian       drivers.  Traffic Injury Prevention.

34. Rosenbloom, T., & Eldror, E. (2014).Effectiveness Evaluation of Simulative Workshops for Novice Drivers. Accident Analysis and                       Prevention, 63, 30-36.

 

Patent:

SYSTEM FOR MONITORING THE PERFORMANCE OF A NEW DRIVER AND AN ESCORT THEREOF INCLUDING A DRIVING TEACHER.

Rosenbloom T., Rosenbloom, H., Rosenbloom, U., & Hamu, S. (2012).

תחומי מחקר

ACADEMIC PROFILE – TOVA ROSENBLOOM

    My academic work includes two domains: (a) traffic psychology and (2) management.

(a) Traffic Psychology

 My PhD dissertation dealt with the conceptualization of risky on-road behavior in uncertain conditions and its affinity to Sensation Seeking. Following this work and based on the Signal Detection Theory, I developed a unique method for discriminating among sensory-perceptive elements and other out-of-laboratory methods.

 

    My following work further explored the themes discussed in the PhD in three different directions: a. the development of the knowledge of sensation seeking and risk taking; b. deepening the study of road users' behavior as a differentiated human behavior in regard to personality and emotional processes; and c. studying other aspects of the phenomenon of people on roads such as perceptual, cognitive, developmental, social and criminological aspects.

 

My research is aimed towards a construction of a multi-factorial model that describes human on-road behavior (both intentional and unintentional) that leans on:

v   (a) Features of the road user (driver/pedestrian) such as personality, age, gender, psychophysical skills and cognitive processes [e.g. "Signal detection in everyday life traffic dilemmas" (Rosenbloom & Wolf, 2002), "Risk evaluation and risky behavior of high and low sensation seekers" (Rosenbloom, 2003),"Color preferences of high and low sensation seekers" (Rosenbloom, 2006); "Risk evaluation and risky behavior of high and low sensation Seekers" (Rosenbloom, 2003); "Risk Perception of Driving as a Function of Advanced Training Aimed at Recognizing, Avoiding and Handling Risks in Demanding Driving Situations, Age and Gender" (Rosenbloom, Shahar, Elharar & Danino, 2008); When two motivations race: The effects of the time-saving bias and sensation seeking on driving speed choices (Peer & Rosenbloom, accepted)].

v(b) Features of the road user's state such as time pressure, social facilitation and mortality salience [e.g. "Sensation seeking and abidance to red traffic-lights" (Rosenbloom, 2006; "Performance in a Practical Driver's License Test as a Function of the Presence of another Passenger, Order and Sex" (Rosenbloom, Shahar, Perlman, Estreich, & Kirzner, 2007); Crossing at red light: Behavior of individuals and groups (Rosenbloom, 2009)].

v  (c) Features of the infrastructure such as the condition of the road, weather and geographic elements [e.g. "Women Drivers’ Behavior in Well-known Versus Less Familiar Locations" (Rosenbloom, Perlaman & Shahar, 2007); Committing driving violations: An observational study comparing city, town and village (Rosenbloom, Nemrodov, Ben-Eliyahu, Beigel, A., & Eldror, 2009); A within-subject design of comparison of waiting time of pedestrians before crossing three successive road crossings (Rosenbloom & Pereg, 2012)].

v  (d) External conditions such as enforcement, distraction and campaigns [e.g. "Driving performance while using cell phones: An observational study" (Rosenbloom, 2006), "Sensation seeking and abidance to red traffic-light" (Rosenbloom, 2006); Vehicle impoundment regulations as a means for reducing traffic-violations and road accidents in Israel (Rosenbloom & Eldror, 2013)].

 

A model like this could predict the weight of each component in a probable road crash and would allow us to understand the best way to influence people to be less involved in road crashes. Special value can be attributed to the interaction of components of several dimensions of this model. For example, my work  revealed that in mortality salience conditions high sensation seekers exaggerate their risky driving behavior to an extreme while low sensation seekers try to reduce risky behavior (Rosenbloom, 2003b).

 

One of my research innovations is developing and using field methods with high ecological value (e.g. my PhD dissertation which won much appreciation for this). The disadvantages of such methods are complexities in the control and measurements of variables. In order to overcome these limitations, my more recent research endeavors included the use of electronic devices aimed to monitor the drivers' behavior. At this moment I am conducting two large studies: one focused at measuring the distraction of drivers (with/without ADHD) in driving while performing verbal tasks on the cell phone,  and the other focused at measuring the performance of drivers in the environment of billboards (both in real driving with those electronic systems).

 

My works published in high-ranking peer-reviewed journals and presented in international conferences, gained a national and international recognition, and have been of great interest to scientists and scholars, as well as to decision makers and stakeholders in safety authorities over the world.

 

Following the findings of one of my works the Israeli government has decided to further extend the vehicle impoundment regulations, and other countries also consider following suit (Rosenbloom, T., & Eldror, E. (2013). Vehicle impoundment regulations as a means for reducing traffic-violations and road accidents in Israel. Accident Analysis and Prevention, 50,423-429).

 

Additionally, a national project initiated by the Israeli Health Ministry adopted the recommendations of another of my works  that has been conducted in a high-injury community and its insights were translated to practical implementations. This paper also provides a new and valid theoretical frame (Social Norms Theory) (Rosenbloom, T., Beigel, A., & Sapir-Lavid, Y. (2012). Actual and perceived social norms of children's road crossing behavior. Safety Science, 50, 175-180).

 

Thanks to a unique method used in another research based on 30-day-reporting of driving interesting insights were gained in regard to ADHD drivers. The findings of this research demonstrate the specific mechanisms that underlie the deficit of ADHD drivers in safety driving (Rosenbloom, T. & Wultz, B. (2011). Thirty-day self-reported risky driving behaviors of ADHD and Non-ADHD drivers. Accident Analysis and Prevention, 43, 128-133).

 

The literature pedestrians’ injury is very limited. Since in Israel pedestrians’ injury rates are very high some of my work attempt to enrich our knowledge of its origins (e.g., Rosenbloom, T., Pereg, A. (2012). A within-subject design of comparison of waiting  time of pedestrians before crossing three successive road crossings. Transportation Research Part F, 15, 625-634). These works motivated new and spread research at this topic. 

 

In sum, my academic activity is directed towards establishing a significant body of knowledge about human on-road-behavior. This included conducting more than ten studies a year (including MA thesis), the submission of proposals for Israeli and International grants, the organization of  1-2 international conferences a year, the presentation of my works in Israeli and international conferences, as well as scientific meetings, the reviewing of scientific papers for professional journals, membership in the International Editorial Board (AAP), membership on and the conducting of professional committees including the establishment of a unique academic program (since 2003) in Road Safety in Bar-Ilan University. We are now in an advancing stage of establishing the Masters Studies in Management of Road Safety in the Interdisciplinary Department of Social Sciences.

 

(a)      Management

As a vocational psychologist and an organizational counselor, the field of management in general, and particularly human resources management is of my interest. In recent years I studied organizational processes in organizations such as El-Al aviation company, financial institutes, the IDF, the Israeli police, and high-tech companies. My research focuses on decision making in organizations, job burnout as related to personality traits of the employees as well as of the employers, and on the leadership styles and emotional intelligence interfaces. Also I study risky behaviors and risky decisions in organizations. I developed unique methods based on field studies and observations of real behavior combined with data bases of authentic evidence of behavioral parameters. The use such methods in the Management field is unique, as most of the data is usually based on self-report.

At the last two years three papers were submitted to organizational journals and they are now under review. In parallel, five other papers are in preparation in which deal with organizational culture of policemen, evaluation of training methods in organizations, job burnout and depersonalization among prison guards in security prison compared to criminal prison, over-education and the individual’s educational-occupational mismatch and agency and the construction of social preference in organizations. My academic activity in organizational behavior and management includes Doctorate and MA theses supervised by me, submission of research grants proposal for ISF and editorial, review of some Doctorate Dissertations as well as tens of papers foe A+ rank journals in Management and OB.

 

תאריך עדכון אחרון : 05/12/2022