ראש תכנית תואר שני בניהול מערכות בריאות

פרופ' טובה רוזנבלום

דוא"ל
rosenbt1@biu.ac.il
  קורות חיים

  טובה נשואה, אם לחמישה יחדים וסבתא לחמישה נכדים. היא סיימה תואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ודוקטורט בנושא חיפוש ריגושים בכביש באוניברסיטת בר אילן. לפני כעשרים שנה היא הקימה עם הצוות שלה את המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים בבר אילן וכן את התכנית האקדמית ללימודי בטיחות בדרכים.

  טובה ביצעה מחקרים רבים בתחום הפסיכולוגיה התעבורתית כמו גם בתחום ההתנהגות הארגונית ופרסמה למעלה מ-60 מאמרים בכתבי עת בינלאומיים מהשורה הראשונה. היא משמשת מזה עשר שנים כעורכת משנה של כתב העת המוביל בתחומה -  וכן מנחה כעשרה סטודנטים לתזה וכעשרים סטודנטים לעבודת הדוקטורט. לאורך שנים רבות טובה מקיימת כנס מדעי בינלאומי בבר אילן בתחום הפסיכולוגיה התעבורתית. השנה זה יהיה הכנס ה-30. מזה שלוש שנים טובה משמשת כראש התכנית לתואר שני לניהול מערכות בריאות ולניהול מערכות בריאות בדגש על בריאות הציבור במחלקה לניהול בבר אילן.


   

   

  ACADEMIC AFFILATIONS/APPOINTMENTS

   

  Year

  Appointment

  (Work Percentage)

  2001-2005

  Assistant, Dept. of Criminology

  50-100%

  2005- 2009

  Lecturer, Interdisciplinary Dep’t. of Social Sciences

  100%

  2009-2012

  Senior Lecturer, Dept. of Management

  100%

  2012-present

  Associate Professor with tenure, Dept. of Management

  100%

          

   

  PROFESSIONAL FUNCTIONS:

  Year

  Function

  2000-2005

  Lecturer, Department of Criminology, Bar Ilan Univ.

  2005-present

  Lecturer, Interdisciplinary Dep’t. of Social Sciences, Bar Ilan Univ.

  2003-present

  Head, Phoenix Road Safety Studies, Interdisciplinary Dep’t. of Social Sciences, Bar Ilan Univ.

  2001-present

  Head of the Research Institute of Human Factors in Road

  Safety (in a voluntary capacity)

  2002-2003

  Membership in the National Authority of Road Safety

  Committee for the three-year program

  2002-2003

  Counselor for the National Authority of Road Safety for safety campaigns

  2003-2004

  Membership in the National Authority of Road Safety Supreme Appeal

  Committee mandated to allocate the prize for excellence in Road Safety among

  Municipal Authorities (sum of prices: 1,000,000 NIS)

  2006-present

  Chair of the National Committee in the Ministry of Education for

  Establishing Road Safety Studies in the (70) Academic Institutes for

  Teachers

  2006-present

  Membership in the Committee of Ministry of Health for ADHD Drivers

  2007-present

  Membership in the Supreme Safety Board of the Israeli Train Company

  Chair of the Sub-Committee of Human Factors of this Board

  2007-present

  Membership in the Committee of the National Road Safety Authority

  For Pedestrians' Safety

  2007-present

  Membership in the Committee of the National Road Safety Authority

  for New Regulations for Physicians in the context of Road Safety

  2007-present

  Academic Counselor for the Traffic Police for the Policy of Cellular Phone Usage while Driving

  2007-present

  Scientific Expert in the Parliamentary Committee for the Law of Billboards on the Roadside

  2008-present

  Chair of the Board of Road Safety Profession of Ministry of Education

  2008-present

   

  2010-present

  2010-present

  2010-present

  Membership in the prestigious Editorial Board of the journal "Accident Analysis and Prevention"

  Head of Research, Dept. of Management

  Vice Head, Dept. of Management

  In Charge of “Erasmus Mundus” Project in Bar Ilan Univ.

  פרסומים

  ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

  1.  Rosenbloom, T., & Wolf, Y. (2002). Sensation seeking and detection of risky road

        signals: A developmental perspective. Accident Analysis and Prevention, 34, 569-580.

  2.  Rosenbloom, T., & Wolf, Y. (2002). Signal detection in everyday life traffic 

        dilemmas Accident Analysis and Prevention, 34, 763-772.

  3.  Rosenbloom, T. (2003). Risk evaluation and risky behavior of high and low sensation

       Seekers. Social Behavior and Personality, 31, 375-386.

  4.  Rosenbloom, T. (2003). Sensation seeking and risk taking in mortality salience.

       Personality and Individual Differences, 35, 1809-1819.

  5.  Rosenbloom, T., Barkan, H., Nemrodov, D. (2004). Pedestrians’ behavior at intersections in ultra-orthodox and secular cities.                            Transportation Research: Part F, 7, 395-404.

  6.  Rosenbloom, T. (2006). Sensation seeking and abidance to red traffic-light. Social Behavior and Personality, 34, 113-122.

  7. Rosenbloom, T. (2006). Driving performance while using cell phones: An observational study. Journal of Safety Research, 37, 207– 212.

  8. Rosenbloom, T. (2006). Color preferences of high and low sensation seekers.Creativity Research Journal, 18, 229-235.

  9.  Rosenbloom, T., Nemrodov, D., & Ben Eliyahu, A. (2006). Yielding behavior of Israeli drivers:  Interaction of age and gender. Perceptual          and Motor Skills, 103, 387-390.

  10.  Rosenbloom, T., Perlman, A., & Shahar, A. (2007). Women drivers’ behavior in well-known versus less familiar locations. Journal of                  Safety Research, 38, 283-288.

  11.  Rosenbloom, T. & Shahar, A. (2007). Differences between taxi and nonprofessional male drivers in attitudes towards traffic violation                penalties. Transportation Research Part F:Traffic Psychology and Behaviour, 10, 428-435.

  12.  Rosenbloom, .T, Shahar, A., Perlman, A., Estreich, D., & Kirzner, E. (2007). Success on a practical driver's license test as a function of            presence of another testee, order and sex. Accident Analysis and Prevention, 39, 1290-1301.

  13.  Rosenbloom, T., Shahar, A., Elharar, A., & Danino, O.  (2008). Risk perception of handling risks in demanding driving situations, age and        gender. Accident Analysis and Prevention, 40, 697-703.

  14. Rosenbloom, T., Ben Eliyahu, A. & Nemrodov, D. (2008). Children's crossing behavior with an accompanying Adult. Safety Science, 46,           1248-1254.

  15. Rosenbloom, T., Nemrodov, D., Ben-Eliyahu, A., & Eldror, E. (2008). Fear and

             danger appraisals of a road crossing scenario: A developmental perspective.

            Accident Analysis and Prevention, 40, 1619-1626.

  16. Rosenbloom. T., Haviv, M., Peleg, A., & Nemrodov, D. (2008). The effectiveness of

        road safety crossing guards: Knowledge and behavioral intentions. Safety Science46, 1450-1458.

  17. Rosenbloom, T., Levi, S., Peleg, A, & Nemrodov, D. (2009).Effectiveness of Road Safety Workshop for Young Adults. Safety Science, 47,       608-613.

  18. Rosenbloom, .T, Shahar, A., Perlman, A. (2008). Compliance of Ultra-Orthodox and

              Secular Pedestrians with Traffic Lights in Ultra-Orthodox and Secular Locations.

              Accident Analysis and Prevention, 40, 1919-1924.

  19. Rosenbloom, T., Ben-Eliyahu, A., & Nemrodov, D. (2009). Self-Concept and      

               dangerous driving proclivity in male and female Israeli drivers. Social Behavior Personality, 37, 539-544.

  20. Rosenbloom, T., Nemrodov, D., Ben-Eliyahu, A., Beigel, A., & Eldror, E.

             (2009). Committing driving violations: An observational study

                    comparing city, town and village. Journal of Safety Research, 40, 215–219.

  21.Rosenbloom, T. (2009). Crossing at red light: Behavior of individuals and groups.

               Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 12,

                     389-394.

  22. Rosenbloom, T., Shahar, A., & Eldror, E. (2009). Approaches of truck drivers toward

               reckless on-road behavior. Accident Analysis & Prevention, 41, 723-728.

  23.Rosenbloom, T., Beigel, A., Perlman, A., & Eldror, E. (2010). Parental and offspring

                     assessment of driving capability under the influence of drugs or alcohol: Gender and

                     inter-generational differences. Accident Analysis and Prevention, 42, 2125-2131.                   

  24. Rosenbloom, T. & Wultz, B. (2011). Thirty-day self-reported risky driving behaviors

             of ADHD and Non-ADHD drivers. Accident Analysis and Prevention, 43, 128-133.

  25. Rosenbloom, T., Perlman, A., & Pereg, A. (2011). Hazard perception of

               motorcyclists and car drivers. Accident Analysis and Prevention, 43, 600-604.

  26. Rosenbloom, T. (2011). Traffic light compliance by civilians, soldiers and military

                officers. Accident Analysis and Prevention, 43, 2010-2014.

  27. Rosenbloom, T., Beigel, A., & Sapir-Lavid, Y. (2012). Actual and perceived

           social norms of children's road crossing behavior. Safety Science, 50, 175-180.

  28. Rosenbloom, T., Pereg, A. (2012). A within-subject design of comparison of waiting

               time of pedestrians before crossing three successive road crossings. Transportation

               Research Part F, 15, 625-634..

  29. Rosenbloom, T., & Eldror, E. (2013). Vehicle impoundment regulations as a means

                for reducing  traffic-violations and road accidents in Israel. Accident  Analysis

                and Prevention, 50,423-429.

  30. Zivotofsky, A. Z., Eldror, E., Mandel, R., & Rosenbloom, T. (2012). Misjudging

                  their own steps: Why elderly have trouble in crossing the road? Human Factors, 54,

                  600-607.        

  31. Peer, E. & Rosenbloom, T. (2013). When two motivations race: The effects of            

             the time-saving bias and sensation seeking on driving speed choices.  Accident           

            Analysis and Preventio,. 50, 1135-1139.

  32. Kremer, I., Orbach, I., & Rosenbloom, T. (2013). Body image among

           sexual and physical abuse victims. Violence and Victims, 28, 259-273.

  33. Rosenbloom, T., Pereg, A., & Perlman, A. (accepted). Compliance with Traffic Laws by traffic policemen, non-traffic policemen and civilian       drivers.  Traffic Injury Prevention.

  34. Rosenbloom, T., & Eldror, E. (2014).Effectiveness Evaluation of Simulative Workshops for Novice Drivers. Accident Analysis and                       Prevention, 63, 30-36.

  1. Rosenbyoung children and observed crossing behaviors. Journal of Safety Research, 40, 33–39. IF= 1.50loom, T., Sapir-Lavid, Y., &Hadari-Carmi, O.  (2009). Social norms of ccompanied4, 3/16 Ergonomics (Q1).  
  2. Rosenbloom, T., Beigel, A., & Eldror, E., (2011). Attitudes, behavioral intentions, and risk perceptions of fatigued pedestrians. Social Behavior and Personality, 39, 1263-1270. IF= 0.366, 358/742 Psychology (Q2).  

  Rosenbloom, T., Pereg, A., & Perlman, A. (2014). Compliance with Traffic

  Laws by traffic policemen, non-traffic policemen and civilian drivers. Traffic

  Injury Prevention, 15, 446-450. IF= 1.148, 479/2114 Social Sciences General Q1). 

   

  1. Rosenbloom, T., & Eldror, E. (2014).Effectiveness Evaluation of Simulative Workshops for Novice Drivers. Accident Analysis and Prevention, 63, 30-36. IF= 2.070, 1/16 Ergonomics (Q1). 
  2. Rosenbloom, T., Mandel, R., Rosner, Y., & Eldror, E. (2015). Hazard Perception Test for Pedestrians. Accident Analysis and Prevention,79, 160169. IF= 2.070, 1/16 Ergonomics (Q1) 
  3. Rosenbloom, T., Malka, Y., & Israel, S. (2016). Job Burnout and attachment style of security guards working overseas in aviation company. Personnel Review, 45, 557-568. IF= 0.704, 11/27 Industrial Psychology (Q2).
  4. Moore, S. & Rosenbloom, T. (2016). Over-education and the individual’s educational-occupational mismatch: A distinguishing synthesis. Journal of Career Development, 43, 467-482. IF= 1.036, 52/79 Applied Psychology (Q3).  
  5. Rosenbloom, T., & Perlman, A. (2016). Tendency to Commit Traffic Violations and Presence of Passengers in the Car. Transportation research Part F, 39, 10-18. IF=1.935, 7/177 Transportation (Q1).  
  6. Rosenbloom, T., Ben Eliyahu, A., & Nemrodov, D. (2016). Causes of Traffic Accidents as Perceived by Pre-Driving Adolescents. North American Journal of Psychology, 18, 317-334. IF=0.44 (Q3).
  7. Hoffman, Y., & Rosenbloom, T. (2016). Driving Experience Moderates the Effect of Implicit Threat Priming on Hazard Perception Test. Accident Analysis and Prevention, 92, 82–88. IF= 2.070, 1/16 Ergonomics (Q1).  
  8. Kremer, I., Orbach, I., & Rosenbloom, T. (2017). Mental pain and suicidal tendencies in sexual and physical abuse victims. Archives of Suicide Research, pp.1-15. IF= 1.808, 67/135 Psychiatry (Q2).
  9. Rosenbloom, T., Sapir-Lavid, Y., Eldror, W., & Perlman, A. (2016). Elderly pedestrians’ road crossing habits in the center versus periphery. Accident Analysis and Prevention, 93, 23-31. IF= 2.070, 1/16 Ergonomics (Q1).  
  10. Rosenbloom, T., & Perlman, A. (2016). Personal Resilience, Discipline and Safety of Military Drivers. Transportation Research Part F, 41, 66-73. IF=1.935, 7/177 Transportation (Q1).
  11. Grossman, E. S. & Rosenbloom, T. (2016). Perceived Level of Performance Impairment by Alcohol and Sleep Deprivation. Transportation Research Part F, 41, 113-123. IF=1.935, 7/177 Transportation (Q1).  
  12. Korn, L., Weiss, Y., & Rosenbloom, T. (2017). Driving violations and health promotion behaviors among undergraduate students: Self-report of on-road behavior. Traffic Injury Prevention, 18, 813-819. IF= 1.148, 479/2114 Social Sciences General (Q1).
  13. Rosenbloom, T. & Eldror, E. (2017). Perfectionism as a moderator of the association of work connectivity behavior after-hours (WCBA) and burnout.

  North America Journal of Psychology. 19, 461-476. IF= 0.440 (Q3).  

  1. Hadas, Y., Tillman, A., Rosenbloom, T., Rossi, R., & Gastaldi, M. (2017). Drivers' attitude towards caffeine chewing gum as countermeasure to driver task-related fatigue. Transportation Research Procedia, 22, 362-371.  
  2. Shrira, A., Ayalon, L., Bensimon, M., Bodner, E., Rosenbloom, T., & Yadid, G. (2017). Parental Post-traumatic Stress Disorder Symptoms Are Related to Successful Aging in Offspring of Holocaust Survivors. Frontiers in Psychology, 8, 1099-1111. IF=2/32, 1 Multidisciplinary Psychology, Q1.
  3. Rosenbloom, T., & Grossman, E. S. (2018). Assessment of performance impairment after short naps with and without sleep inertia. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 52, 1-13. IF=1.440, 36/79 Applied Psychology (Q2).  
  4. Meron, E., Kremer, I., & Rosenbloom, T. (2020). Group size and agency level as predictors of social preference in organizations: A study of an Israeli company. The Social Science Journal, 57(4), 417-431.
  5. Kaplun A, Roitman P, Rosenbloom, T. Effects of Brief Guided Imagery on Female Patients Diagnosed with Fibromyalgia: An Exploratory Controlled Trial [published online ahead of print, 2020 Aug 20]. Altern Ther Health Med. 2020; A.
  6. More, S. and Rosenbloom, T. (in press). The demand for further higher                education and Job-field Underemployment: Human capital investments               under career uncertainty condition. International Journal of Business              and Management.

   

   

  55.Yaacubov, L., Hoffman, Y., & Rosenbloom, T. (accepted). Secondary 

               Traumatic Stress, Vicarious Posttraumatic Growth and their Association in  

               Emergency Room Physicians and Nurses. European Journal of               Psychotraumatology.

  1. Moore, s. & Rosenbloom, T. (accepted). Career history and Career identity: Antecedents of            Job-field underemployment". International Journal for Educational and Vocational            Guidance.
  2. Margi, O., & Rosenbloom, T. (accepted). Burnout and Depersonalization among            Correctional Officers in Security compared to Criminal Prison. Journal of Police            and Criminal Psychology, 1-9.
  3. Ziakopoulos, A., Theofiltos, A., Laiou, A., Yanis, G. & Rosenbloom, T. (accepted).               Examining the relationship between Impaired driving and past crash               involvement in Europe: Insights from the ESRA study. International Journal              of Injury Control and Safety Promotion.
  4. More, S. & Rosenbloom, T. (accepted). Job-field underemployment and its impact on            the demand for higher education at the Israeli labor-market. Israeli Affairs.
  5. Ratzon, N., Perlman, A. & Rosenbloom, T. (accepted). Safe Driving and Road-

  Crossing Tasks: A Particular Case of Successful Transfer of Learning. Transportation Research part F.

  1. Rosenbloom, T. (accepted – sept. 2021). Job Burnout, EffortReward Imbalance and Time Pressure as Predictors of Safety of Truck Drivers in a Military Organization. Journal of Transport & Health.
  2. Tagliabue, M., Stephens, A., Rosenbloom, T., Sullman, M., & Gastaldi, M. (Accepted). Editorial: Effects of driver support system feedback on the cognitive and affective processes underlying driving behaviors". Frontiers in Psychology, section Environmental Psychology.
  3. Ventsislavova, P., Rosenbloom,T.,  Leunissen, J., Yishai Spivak, Y., & Crundall, D. (accepted). An online hazard prediction test demonstrates differences in the ability to identify hazardous situations between different driving groups of Israeli drivers.

  Ergonomics.

  1. Nævestad, T.O., Laiou, A., Rosenbloom, T., Elvik, R. &  .64 Yannis, G. (accepted). The role of values in road safety culture:

  Examining the valuation of freedom to take risk, risk taking and  accident involvement in three countries. TRF.

  1. Sharon More & Tova Rosenbloom (2022): Job-field underemployment and its impact on the demand for higher education at the Israeli labor market, Israel Affairs,

  DOI: 10.1080/13537121.2022.2041832 

            

   

  Patent:

  SYSTEM FOR MONITORING THE PERFORMANCE OF A NEW DRIVER AND AN ESCORT THEREOF INCLUDING A DRIVING TEACHER.

  Rosenbloom T., Rosenbloom, H., Rosenbloom, U., & Hamu, S. (2012).

  תחומי מחקר

  ACADEMIC PROFILE – TOVA ROSENBLOOM

      My academic work includes two domains: (a) traffic psychology and (2) management.

  (a) Traffic Psychology

   My PhD dissertation dealt with the conceptualization of risky on-road behavior in uncertain conditions and its affinity to Sensation Seeking. Following this work and based on the Signal Detection Theory, I developed a unique method for discriminating among sensory-perceptive elements and other out-of-laboratory methods.

   

      My following work further explored the themes discussed in the PhD in three different directions: a. the development of the knowledge of sensation seeking and risk taking; b. deepening the study of road users' behavior as a differentiated human behavior in regard to personality and emotional processes; and c. studying other aspects of the phenomenon of people on roads such as perceptual, cognitive, developmental, social and criminological aspects.

   

  My research is aimed towards a construction of a multi-factorial model that describes human on-road behavior (both intentional and unintentional) that leans on:

  v   (a) Features of the road user (driver/pedestrian) such as personality, age, gender, psychophysical skills and cognitive processes [e.g. "Signal detection in everyday life traffic dilemmas" (Rosenbloom & Wolf, 2002), "Risk evaluation and risky behavior of high and low sensation seekers" (Rosenbloom, 2003),"Color preferences of high and low sensation seekers" (Rosenbloom, 2006); "Risk evaluation and risky behavior of high and low sensation Seekers" (Rosenbloom, 2003); "Risk Perception of Driving as a Function of Advanced Training Aimed at Recognizing, Avoiding and Handling Risks in Demanding Driving Situations, Age and Gender" (Rosenbloom, Shahar, Elharar & Danino, 2008); When two motivations race: The effects of the time-saving bias and sensation seeking on driving speed choices (Peer & Rosenbloom, accepted)].

  v(b) Features of the road user's state such as time pressure, social facilitation and mortality salience [e.g. "Sensation seeking and abidance to red traffic-lights" (Rosenbloom, 2006; "Performance in a Practical Driver's License Test as a Function of the Presence of another Passenger, Order and Sex" (Rosenbloom, Shahar, Perlman, Estreich, & Kirzner, 2007); Crossing at red light: Behavior of individuals and groups (Rosenbloom, 2009)].

  v  (c) Features of the infrastructure such as the condition of the road, weather and geographic elements [e.g. "Women Drivers’ Behavior in Well-known Versus Less Familiar Locations" (Rosenbloom, Perlaman & Shahar, 2007); Committing driving violations: An observational study comparing city, town and village (Rosenbloom, Nemrodov, Ben-Eliyahu, Beigel, A., & Eldror, 2009); A within-subject design of comparison of waiting time of pedestrians before crossing three successive road crossings (Rosenbloom & Pereg, 2012)].

  v  (d) External conditions such as enforcement, distraction and campaigns [e.g. "Driving performance while using cell phones: An observational study" (Rosenbloom, 2006), "Sensation seeking and abidance to red traffic-light" (Rosenbloom, 2006); Vehicle impoundment regulations as a means for reducing traffic-violations and road accidents in Israel (Rosenbloom & Eldror, 2013)].

   

  A model like this could predict the weight of each component in a probable road crash and would allow us to understand the best way to influence people to be less involved in road crashes. Special value can be attributed to the interaction of components of several dimensions of this model. For example, my work  revealed that in mortality salience conditions high sensation seekers exaggerate their risky driving behavior to an extreme while low sensation seekers try to reduce risky behavior (Rosenbloom, 2003b).

   

  One of my research innovations is developing and using field methods with high ecological value (e.g. my PhD dissertation which won much appreciation for this). The disadvantages of such methods are complexities in the control and measurements of variables. In order to overcome these limitations, my more recent research endeavors included the use of electronic devices aimed to monitor the drivers' behavior. At this moment I am conducting two large studies: one focused at measuring the distraction of drivers (with/without ADHD) in driving while performing verbal tasks on the cell phone,  and the other focused at measuring the performance of drivers in the environment of billboards (both in real driving with those electronic systems).

   

  My works published in high-ranking peer-reviewed journals and presented in international conferences, gained a national and international recognition, and have been of great interest to scientists and scholars, as well as to decision makers and stakeholders in safety authorities over the world.

   

  Following the findings of one of my works the Israeli government has decided to further extend the vehicle impoundment regulations, and other countries also consider following suit (Rosenbloom, T., & Eldror, E. (2013). Vehicle impoundment regulations as a means for reducing traffic-violations and road accidents in Israel. Accident Analysis and Prevention, 50,423-429).

   

  Additionally, a national project initiated by the Israeli Health Ministry adopted the recommendations of another of my works  that has been conducted in a high-injury community and its insights were translated to practical implementations. This paper also provides a new and valid theoretical frame (Social Norms Theory) (Rosenbloom, T., Beigel, A., & Sapir-Lavid, Y. (2012). Actual and perceived social norms of children's road crossing behavior. Safety Science, 50, 175-180).

   

  Thanks to a unique method used in another research based on 30-day-reporting of driving interesting insights were gained in regard to ADHD drivers. The findings of this research demonstrate the specific mechanisms that underlie the deficit of ADHD drivers in safety driving (Rosenbloom, T. & Wultz, B. (2011). Thirty-day self-reported risky driving behaviors of ADHD and Non-ADHD drivers. Accident Analysis and Prevention, 43, 128-133).

   

  The literature pedestrians’ injury is very limited. Since in Israel pedestrians’ injury rates are very high some of my work attempt to enrich our knowledge of its origins (e.g., Rosenbloom, T., Pereg, A. (2012). A within-subject design of comparison of waiting  time of pedestrians before crossing three successive road crossings. Transportation Research Part F, 15, 625-634). These works motivated new and spread research at this topic. 

   

  In sum, my academic activity is directed towards establishing a significant body of knowledge about human on-road-behavior. This included conducting more than ten studies a year (including MA thesis), the submission of proposals for Israeli and International grants, the organization of  1-2 international conferences a year, the presentation of my works in Israeli and international conferences, as well as scientific meetings, the reviewing of scientific papers for professional journals, membership in the International Editorial Board (AAP), membership on and the conducting of professional committees including the establishment of a unique academic program (since 2003) in Road Safety in Bar-Ilan University. We are now in an advancing stage of establishing the Masters Studies in Management of Road Safety in the Interdisciplinary Department of Social Sciences.

   

  (a)      Management

  As a vocational psychologist and an organizational counselor, the field of management in general, and particularly human resources management is of my interest. In recent years I studied organizational processes in organizations such as El-Al aviation company, financial institutes, the IDF, the Israeli police, and high-tech companies. My research focuses on decision making in organizations, job burnout as related to personality traits of the employees as well as of the employers, and on the leadership styles and emotional intelligence interfaces. Also I study risky behaviors and risky decisions in organizations. I developed unique methods based on field studies and observations of real behavior combined with data bases of authentic evidence of behavioral parameters. The use such methods in the Management field is unique, as most of the data is usually based on self-report.

  At the last two years three papers were submitted to organizational journals and they are now under review. In parallel, five other papers are in preparation in which deal with organizational culture of policemen, evaluation of training methods in organizations, job burnout and depersonalization among prison guards in security prison compared to criminal prison, over-education and the individual’s educational-occupational mismatch and agency and the construction of social preference in organizations. My academic activity in organizational behavior and management includes Doctorate and MA theses supervised by me, submission of research grants proposal for ISF and editorial, review of some Doctorate Dissertations as well as tens of papers foe A+ rank journals in Management and OB.

   

  תאריך עדכון אחרון : 14/09/2023