תואר ראשון

כתובת המייל של מזכירות התואר הראשון:

ba.lm@biu.ac.il

 

תואר ראשון בלוגיסטיקה

 

תואר ראשון בניהול טכנולוגיה