ניהול תעשייתי MA

ראש תחום אקדמי, ד"ר אבי הרבון - avher@bezeqint.net

תכנית הלימודים
התואר השני בניהול תעשייתי הינו תואר אטרקטיבי וייחודי המותאם לאוכלוסיית המנהלים ברמות הניהול השונות, לבוגרי מקצועות ההנדסה השונים, ולבוגרי לוגיסטיקה וכלכלהתכנית המוסמך בניהול תעשייתי הינה תכנית מגוונת בתחומי הניהול, הטכנולוגיה והתפעול אשר משלבת את הפן האקדמי מחקרי והן את הפן היישומי. בוגרי התכנית רוכשים את המיומנויות הנדרשות על מנת להשתלב בתפקידי ניהול בכירים בארגונים שונים ובתעשייה.
תכנית הלימודים מובנית ומתאימה במיוחד לאוכלוסייה הלומדת תוך כדי עבודה – תכנית קבועה, כיתה קבועה, שעות הלימוד מותאמות לסטודנטים עובדים.
הקורסים מועברים ע"י מיטב המרצים המובילים בתחומי המחקר האקדמי והיישומי בארץ ובחו"ל ובכלל זה הרצאות אורח של אנשי ניהול ותעשייה המובילים בארץ.

תנאי קבלה
לתכנית הלימודים יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר ובעלי ציון ממוצע של 85 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציונים הסופיים של שני החוגים).
יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון במדעים או בהנדסה BSC בעלי ממוצע 78 לפחות.
עוד יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בלוגיסטיקה בעלי ממוצע של 76 לפחות ובוגרי כלכלה בעלי ממוצע של 80 לפחות.
למידע נוסף אודות תנאי הקבלה.

מסלולים
קיימים שני מסלולים:

 • מסלול א - כולל ביצוע מחקר (תזה),כתיבת התזה בהצלחה פותחת את השער ללימודי התואר השלישי. הוראות לכתיבת עבודת תזה נמצאות בתקנון הוועדה לתואר שני. עוד על כתיבת תזה בקישורים הבאים: נוהל תזהקריטריונים להערכת תזה.
  תכנית הלימודים כוללת (היקף שעות): 13 ש"ש חובה (מתוכם "כלי מחקר מתקדמים" ו"סדנה לתזה") + עבודת תזה לתואר שני = סה"כ 13 ש"ש (26 נ"ז).
 • מסלול ב - ללא מחקר (תזה). מסלול זה מיועד למועמדים המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בנושאים הנלמדים ואינם מתכוונים להמשיך לתואר שלישי.
  תכנית הלימודים כוללת (היקף שעות): 11 ש"ש חובה + 3 ש"ש בחירה + 4 ש"ש סמינריון = סה"כ 18 ש"ש (36 נ"ז). 

להלן רשימת קורסים.

 קישור לסילבוסים באתר הספרייה למדעי החברה

מעבר ממסלול ב למסלול א
סטודנט המעוניין לעבור למסלול א יירשם לקורסים "כלי מחקר מתקדמים" ו"סדנת תזה". רק לאחר אישור הצעת מחקר ניתן לעבור למסלול א.
סטודנט שלא ישלים הגשת הצעת מחקר עד סוף סמסטר קיץ של שנה א, לא יוכל לעבור למסלול א.

סדרי הלימודים

 • הלימודים מתקיימים ברצף (סמסטרים א, ב, קיץ) בימי חמישי 16-22 ושישי 8-14.
 • קורסי ההשלמה ומבחני סוף סמסטר עשויים להתקיים בימים ובשעות אחרים.
 • תכנית הלימודים הינה תכנית מובנת.

התלמיד יהיה חייב לסיים את לימודיו במסלול א עם (מחקר) במשך שנתיים ובמסלול ב (ללא מחקר) במשך שלושה סמסטרים רצופים.
הוועדה מאפשרת במקרים מוצדקים ובהמלצת ראש המחלקה והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לתלמידים במסלול א (עם מחקר).

לימודי השלמה
סטודנטים החסרים רקע אקדמי מתאים ושיתקבלו ללימודי התואר השני במחלקה לניהול יחויבו בלימודי השלמה, כמפורט בהמשך. על התלמידים להירשם ולסיים את דרישות קורסי ההשלמה תוך שנה אחת בלבד אשר תכלול סמסטר א, ב וקיץ החל מהמועד בו התקבלו ללימודים.
סטודנט שיחויב בלימודי השלמה יהיה סטודנט במעמד על תנאי או במעמד מיוחד ויהיה חייב לסיימם במהלך שנת הלימודים הראשונה, בממוצע משוקלל של 80 לפחות.
למידע נוסף אודות קורסי השלמה.

דרישות והנחיות משותפות לכל המסלולים (מסלול א ו-ב)

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר השני. מצ"ב התקנון

ידיעת שפות
אנגלית לתואר שני. פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה באתר המחלקה לאנגלית.
ניתן להירשם לקורס מחלקתי באנגלית המשתלב בתוך מערכת השעות המובנית של התואר.
הקורס אינו כלול בשכר הלימוד של התואר שני וכרוך בתשלום נוסף.

פטור מקורסי התמחות 

 • סטודנט שהחל אך לא סיים לימודיו לתואר שני במוסד אקדמי מוכר, ולמד ב-4 השנים האחרונות קורס זהה או מקביל, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי תואר שני, והשיג ציון 0 לפחות, יוכל להגיש בקשה לפטור מהקורס.
 • האפשרות לפטור מקורסים בגין לימודים קודמים קיימת עד לסך 8 ש"ש (16 נ"ז) במסלול ב' ו-4 ש"ש (8 נ"ז) במסלול א.
 • בקשות לפטור או המרה של קורסים יש להפנות למזכירות תארים מתקדמים במחלקה לניהול  הסמכות לאישור פטור או המרה של קורסים היא בידי הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס פניה מתאים.
שינויים ועדכונים בתכניות הלימודים
תכניות הלימודים המוצגות במסמך זה הינן בהתאם לתכניות המאושרות והשינויים המוצעים לקראת שנה"ל. במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תכניות הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות אלה. עדכונים שוטפים בעניין תכניות הלימודים יופיעו באתר המחלקה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה
דוא"ל: maim@biu.ac.il
טלפון 03-5318276 שלוחה 2 (משיבון בלבד)

ייתכנו שינויים בפרטי המידע הנ"ל