ניהול תעשייתי MA

התואר
התואר השני בניהול תעשייתי הינו תואר, אטרקטיבי וייחודי המותאם לאוכלוסיית המנהלים ברמות הניהול השונות, לבוגרי מקצועות ההנדסה השונים, ולבוגרי לוגיסטיקה וכלכלה.

מטרת התכנית
תכנית המוסמך בניהול תעשייתי הינה תכנית מגוונת בתחומי הניהול, הטכנולוגיה והתפעול אשר משלבת את הפן האקדמי מחקרי והן את הפן היישומי. בוגרי התכנית רוכשים את המיומנויות הנדרשות על מנת להשתלב בתפקידי ניהול בכירים בארגונים שונים ובתעשייה.
תכנית הלימודים מובנית ומתאימה במיוחד לאוכלוסייה הלומדת תוך כדי עבודה – תכנית קבועה, כיתה קבועה, שעות הלימוד מותאמות לסטודנטים עובדים.
הקורסים מועברים ע"י מיטב המרצים המובילים בתחומי המחקר האקדמי והיישומי בארץ ובחו"ל ובכלל זה הרצאות אורח של אנשי ניהול ותעשייה המובילים בארץ.

מסלולים
קיימים שני מסלולים:
מסלול א - כולל ביצוע מחקר (תזה) והגשת עבודת גמר בכתב. כתיבת התזה בהצלחה פותחת את השער ללימודי התואר השלישי.
מסלול ב - ללא עבודת תזה. מסלול זה מיועד לאלה המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בנושאים הנלמדים ואינם מתכוונים להמשיך לתואר שלישי.

תנאי קבלה לשנה"ל תשע"ט
לתכנית הלימודים יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר ובעלי ציון ממוצע של 85 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציונים הסופיים של שני החוגים).
יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון במדעים או בהנדסה BSC בעלי ממוצע 76 לפחות.
עוד יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון במקצועות לוגיסטיקה, כלכלה בעלי ממוצע של 80 לפחות.
במקרים מסוימים הממוצע הנדרש יהיה תלוי במקצוע הנלמד בתואר הראשון.
הקבלה מותנית במספר המקומות הפנויים במחלקה ובהתאם לקביעת המחלקה. מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים הגבוהים ביותר. עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר הראשון.
המחלקה לניהול אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום הנקובים לעיל.
מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה של המחלקה.
ההחלטה על קבלת מועמד הינה בסמכות הוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.
סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות, חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים לוועדה לתואר השני עד סוף דצמבר של אותה השנה.
החלטות ועדת הקבלה יתבססו על הציון שהוגש בעת ההרשמה בלבד. הוועדה לא תמתין לקבלת כל הציונים של המועמדים שטרם סיימו את לימודיהם. כמו כן הוועדה לא תתחשב בממוצעי הציונים ששופרו לאחר מועד ההרשמה.
מועמדים בעלי תואר של שלוחות מאוניברסיטאות בחו"ל ובוגרי מוסדות המקיימים לימודים בשיטת "למידה מרחוק" ומבקשים להתקבל ללימודי תואר שני, חייבים בבחינות הכניסה כמקובל בעולם: GMAT או GRE . על המועמד להגיש את ציון הבחינה בעת הגשת המועמדות. הציון הנדרש בחלק הכמותי: 70 לפחות. ציון 70 במבחן אינו מבטיח קבלה, אלא דיון במועמדות בלבד.
כל סטודנט חדש מתקבל מלכתחילה למסלול ב ללא מחקר. סטודנט שיהיה מעוניין לעבור למסלול א' הכולל מחקר מתבקש להגיש בקשה לשינוי המסלול ע"ג טופס פנייה של הוועדה לתואר שני עד סוף סמסטר הקיץ של שנת הלימודים הראשונה על פי נהלי המחלקה. המחלקה מעודדת סטודנטים מצטיינים לעבור למסלול א.

קריטריונים המשפיעים על הקבלה
ציון ממוצע כללי של תואר ראשון.
ניסיון ניהולי רלוונטי מוכח של 3 שנים לפחות, בתחום של מסלול הלימודים המבוקש מהווה יתרון, אבל לא תחליף לאי עמידה בדרישות הממוצע לתואר ראשון.
ציון ממוצע כללי של תואר שני (או ממוצע חלקי) אם קיים.
חתך הקבלה ייקבע בתום תקופת ההרשמה על סמך נתוני הנרשמים.

סדרי הלימודים
על הסטודנט להרכיב מערכת לימודים עפ"י השעות והימים המתאימים לו מתוך הקורסים המוצעים ע"י המחלקה ובהתאם לכללים ולדרישותיה.
הלימודים מתקיימים ברצף (סמסטרים א, ב, קיץ, א) במתכונת חצי יום לימודים, יום חמישי החל מהשעה 16:00 ויום שישי. קורסי ההשלמה עשויים להתקיים בימים ובשעות אחרים.
תכנית הלימודים הינה תכנית מובנת.

משך הלימודים
התלמיד יהיה חייב לסיים את לימודיו במסלול א עם (מחקר) במשך שנתיים ובמסלול ב (ללא מחקר) במשך ארבעה סמסטרים.
הוועדה מאפשרת במקרים מוצדקים ובהמלצת ראש המחלקה והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לתלמידים במסלול א (עם מחקר).
תלמידים שיחויבו וילמדו בפועל קורסי השלמה בהיקף של מעל 8 ש"ש יהיו זכאים לשנת לימודים נוספת מעבר לארבעה סמסטרים.

לימודי השלמה
סטודנטים החסרים רקע אקדמי מתאים ושיתקבלו ללימודי התואר השני במחלקה לניהול יחויבו בלימודי השלמה, כמפורט בהמשך. על התלמידים להירשם ולסיים את דרישות קורסי ההשלמה תוך שנה אחת בלבד אשר תכלול סמסטר א, ב וקיץ החל מהמועד בו התקבלו ללימודים.
סטודנט שיחויב בלימודי השלמה יהיה סטודנט במעמד על תנאי או במעמד מיוחד ויהיה חייב לסיימם במהלך שנת הלימודים הראשונה, בממוצע משוקלל של 80 לפחות.
לא ניתן להתחיל בלימודי ה- מ.א לפני סיום כל דרישות ההשלמה בממוצע הנדרש אלא באישור מיוחד של המחלקה.

פטור מקורסי השלמה
סטודנט שלמד קורסים אלה במלואם או בחלקם במוסד אקדמי מוכר, בהיקף וברמה זהה לדרישות לימודי ההשלמה לתואר שני, במהלך 7 השנים האחרונות, רשאי להגיש בקשה לפטור מהקורסים שנלמדו.
בקשות פטור מלימודי ההשלמה ניתן להגיש במזכירות המחלקה בחודשים אוגוסט-ספטמבר לפני תחילת שנה"ל הראשונה. הסמכות לאישור פטור מקורסי ההשלמה היא בידי הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית.
לאחר סיום כל קורסי ההשלמה חובה על הסטודנט להגיש בקשה לוועדה לתואר שני לביטול התנאי.
יודגש: סטודנט שלא ישלים את כל מקצועות ההשלמה בתנאים שנקבעו לו עם קבלתו, לא יוכל להמשיך בלימודיו בשנה השנייה.

רשימת קורסי ההשלמה*

ייקבעו לכל מועמד באופן אישי עפ"י הרקע ההשכלתי שלו. 

מבוא לסטטיסטיקה א+ב

3 ש"ש

6 נ"ז

כלכלת עסקים

1 ש"ש

2 נ"ז

יסודות המימון  

1.5 ש"ש

3 נ"ז

חקר ביצועים 

1.5 ש"ש

3 נ"ז

ניהול התפעול

1.5 ש"ש

3 נ"ז

 
*ייתכנו שינויים

 

תכנית הלימודים

מסלול א - עם מחקר

קורסי חובה

13 ש"ש

26 נ"ז

סה"כ

13 ש"ש

26 נ"ז

 
קורסי חובה למסלול א

שיטות וכלי ניהול מתקדמים

2 ש"ש

4 נ"ז

נושאים מתקדמים בניהול התפעול

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול פרויקטים מתקדם

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול מערכות מידע בתעשייה

1 ש"ש

2 נ"ז

תכנון ותפעול מדדי ביצוע בחברות תעשייתיות

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול פיננסי בחברות תעשייתיות

1 ש"ש

2 נ"ז

מודלים מתקדמים של חקר ביצועים  

1 ש"ש

2 נ"ז

כלי מחקר מתקדמים

1 ש"ש

2 נ"ז

סדנה לתזה

1 ש"ש

2 נ"ז

קורסי בחירה

3 ש"ש

6 נ"ז

סה"כ

13 ש"ש

26 נ"ז

 
 
 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר (תזה)

ראה תקנון הוועדה לתואר שני בפרק המבוא.

נוהל תזה, קריטריונים להערכת עבודת תזה.

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר .

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.

מסלול ב - ללא מחקר

קורסי חובה 

8 ש"ש

16 נ"ז

קורסי בחירה

6 ש"ש

12 נ"ז

סמינריון

4 ש"ש

8 נ"ז

סה"כ

18 ש"ש

36 נ"ז

 
 

קורסי חובה למסלול ב

שיטות וכלי ניהול מתקדמים

2 ש"ש

4 נ"ז

נושאים מתקדמים בניהול התפעול

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול פרויקטים מתקדם

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול מערכות מידע בתעשייה

1 ש"ש

2 נ"ז

תכנון ותפעול מדדי ביצוע בחברות תעשייתיות

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול פיננסי בחברות תעשייתיות

1 ש"ש

2 נ"ז

מודלים מתקדמים של חקר ביצועים  

1 ש"ש

2 נ"ז

סה"כ

8 ש"ש

16 נ"ז

 
 
 

קורסי בחירה למסלול ב

ניהול מו"פ טכנולוגי בתעשייה

1  ש"ש

2 נ"ז

ניהול המשאב האנושי בארגונים

1 ש"ש

2 נ"ז

שיווק תעשייתי

1 ש"ש

2 נ"ז

יישומי תורת המשחקים

1 ש"ש

2 נ"ז

היבטים משפטיים בניהול

1 ש"ש

2 נ"ז

פיתוח מיומנויות בינאישיות

1 ש"ש

2 נ"ז

כלכלה ניהולית

1 ש"ש 

2 נ"ז

ניהול האיכות

1 ש"ש

2 נ"ז

כלי מחקר מתקדמים

1 ש"ש

2 נ"ז

שיטות חיזוי וכריית מידע 1 ש"ש 2 נ"ז
סימולציה 1 ש"ש 2 נ"ז
היבטים כספיים בניהול 1 ש"ש 2 נ"ז
ניהול תשתיות גלובליות 1 ש"ש 2 נ"ז
ניהול מותגים 1 ש"ש 2 נ"ז
 

 קישור לסילבוסים באתר הספרייה למדעי החברה
        

בחינת גמר
הבחינה תתבסס על הסמינריון וחומר לימודים נוסף כפי שייקבע על ידי המחלקה.

דרישות והנחיות משותפות לכל המסלולים (א וב(

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר השני.

ידיעת שפות
אנגלית לתואר שני. פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה באתר המחלקה לאנגלית.
ניתן להירשם לקורס מחלקתי באנגלית המשתלב בתוך מערכת השעות המובנית של התואר.
הקורס אינו כלול בשכר הלימוד של התואר שני וכרוך בתשלום נוסף.

פטור מקורסי התמחות 

1.

סטודנט שהחל אך לא סיים לימודיו לתואר שני במוסד אקדמי מוכר, ולמד ב-4 השנים האחרונות קורס זהה או מקביל, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי תואר שני, והשיג ציון 80 לפחות, יוכל להגיש בקשה לפטור מהקורס.

2.

האפשרות לפטור מקורסים בגין לימודים קודמים קיימת עד לסך 8 ש"ש במסלול ב ו-4 ש"ש במסלול א.

3.

בקשות לפטור או המרה של קורסים יש להפנות למזכירות לתארים מתקדמים במחלקה לניהול. הסמכות לאישור פטור או המרה של קורסים היא בידי הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס פניה מתאים.

 

מעבר ממסלול ב למסלול א
סטודנטים שקיבלו ציון של 85 לפחות במקצוע "כלי מחקר מתקדמים", יוכלו להירשם למקצוע "סדנה לתזה" בסמסטר ב.
סטודנטים שבתום סדנת התזה יגישו הצעה לתזה לוועדה לתואר שני, יוכלו לעבור למסלול א.
סטודנט שלא ישלים הגשת הצעת מחקר עד סוף סמסטר קיץ של שנה א, לא יוכל לעבור למסלול א.

שינויים ועדכונים בתכניות הלימודים
תכניות הלימודים המוצגות במסמך זה הינן בהתאם לתכניות המאושרות והשינויים המוצעים לקראת שנה"ל תשע"ח. במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תכניות הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות אלה. עדכונים שוטפים בעניין תכניות הלימודים יופיעו באתר המחלקה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה
דוא"ל: maim@biu.ac.il
טלפון 03-5318276 שלוחה 2 (משיבון בלבד)